Rekonstruktion des Mehrfamilienhauses Miletičova 60

18. 12. 2021

V Bratislave sme sa nedávno podieľali na rekonštrukcii bytového domu Miletičova 60. Zo staršej budovy vznikol aj s našim prispením moderný obytný komplex s viac ako 150 bytmi a apartmánmi. Pri tejto príležitosti sme položili pár otázok nášmu technickému riaditeľovi Jakubovi Miartušovi. 


Jakub, čo všetko sme dodávali a montovali pri projekte Miletičova 60?

Tých riešení, ktoré sme dodávali bolo viac. V prvom rade sklenené exteriérové zábradlia na balkónoch v kotviacom systéme EasyGlass s madlom. Kovania boli lakované na antracitovú farbu podľa požiadavky architekta. Ďalej sme realizovali exteriérové zábradlia na terasách so systémom kotvenia na nerezových terčoch. Použili sme bezpečnostné sklo ESG/VSG 8.8 a na jeho laminovanie bola použitá fólia EVA safe od Bridgestone. Ďalej sme dodávali sklenené paravány na rozdelenie terás, francúzske okná, zábradlia na parkovacom dome a sklenené steny vo vstupnej hale. Tam sme použili kalené sklo ESG s hrúbkou 10 mm.


Aké boli špecifické požiadavky pri tejto zákazke?

Keďže sa jedná o výškovú budovu, museli sme okrem bežných nárokov, ktoré sa kladú na zábradlia (výška prepadu, sila nárazu, hustota výplne) prehodnotiť aj tlak vetra na plochu skla. Podľa toho sme robili záťažové testy na vzorové zábradlie. Pri testoch sme sa zamerali na kotvenie. Bolo to z toho dôvodu, že ide o rekonštrukciu staršej budovy a niektoré použité stavebné materiály nám nezapadali do tabuliek materiálov, ktoré ponúkajú výrobcovia kotvení. Na základe výsledkov testov sme zmenili typ kotiev na certifikované kotvy HILTI hit-HY170 a tiež sme zvýšili ich počet.


Koľko skla sa použilo?

Na balkóny, ktorých bolo 176 kusov bolo použitých cez 500 m² skla. Na terasy bolo použitých 173 m² a na garážový dom 190 m² tepelne tvrdeného a vrstveného bezpečnostného skla.


Ako dlho trvala realizácia projektu?

Všetko sa podriaďovalo pripravenosti stavby, čiže nám to celkovo zabralo tri mesiace.


Prečo si myslíš, že práve sklenené riešenie je pre takúto budovu vhodné?

Keďže sa jednalo o rekonštrukciu staršej budovy, kde zámerom architekta bolo dosiahnuť nový moderný vzhľad, bolo potrebne použiť materiály, ktoré tento zámer a myšlienku pozdvihnú.

Sklo je materiál, ktorý sa používa stále viac a je predpoklad, že tento trend bude narastať. Sklo má dlhú životnosť a nemení svoje vlastnosti, nekoroduje a nemení farebnosť. A pokiaľ je správne navrhnuté, pravdepodobnosť, že sa rozbije je veľmi malá.


Môžeš špecifikovať, čo to znamená malá pravdepodobnosť?

Keď si vezmem, aké množstvo skla každoročne montujeme a tento rok sme mali len 2 sklá na výmenu kvôli rozbitiu, tak tá pravdepodobnosť je skutočne veľmi malá. Určite menšia ako to, že zákazníkovi začne hrdzavieť oceľové zábradlie. No a keď si vezmem, že by začalo zábradlie hrdzavieť na takejto stavbe, akou je Miletičova 60, tak tie náklady na náter by boli obrovské. Naopak, ak by sa rozbilo 1 sklo za 5 rokov, čo sa však určite nestane, tak tie náklady sú neporovnateľne nižšie.  


Technický riaditeľ Jakub Miartuš | DoMo-GLASS

In Verbindung stehende Artikel