12. 12. 2022

Sklenené zábradlie a zábradlie so sklom je pre architektov od nepamäti vysnívaná časť stavebnej konštrukcie. Ochranná konštrukcia zaisťujúca bezpečnosť, ktorá prepúšťa svetlo, umožňuje rôzne kombinácie farieb a výhľad na okolitú krajinu alebo do ďalších častí interiéru. Zábradlie zo skla zväčšuje priestor a dodáva mu elegantný vzhľad. Aké sklo je vhodné ako výplň zábradlia a ako zabezpečnosť adekvátnu pevnosť celoskleneného zábradlie?


Sklenené schody a sklenené zábradlie | DoMo-GLASS

Pekným doplnkom je retro nábytok aj moderné sklenené schodisko


Výplň zábradlia musí spĺňať bezpečnostné normy

Z pohľadu základnej definície, je zábradlie trvalá stavebná konštrukcia (zvislá, šikmá a pod.), určená na ochranu osôb proti neúmyselnému pádu z voľného okraja pochôdznej plochy alebo neúmyselnému vstupu do inak nebezpečného priestoru. Použité sklo na výplň alebo celú konštrukciu zábradlia musí vykazovať dostatočnú bezpečnosť, odolnosť a stabilitu, aby sa mohlo kvalifikovať ako bezpečné zábradlie. Norma STN 743305 - Ochranná zábradlí definuje spôsoby testovania a druhy kvalifikácie bezpečnosti zábradlia.


Pokojne vykročte, sú to schody ako každé iné, len zo skla


Ako si vybrať sklo na zábradlie?

Pri navrhovaní bezpečného skla do zábradlia je nutné rozlišovať, či sa jedná o zábradlie v interiéri alebo exteriéri.

  • Interiérové zábradlie musí vyhovovať požiadavkám na zaťaženie podľa normy STN 743305 a EN 1991-1-1.

  • Exteriérové zábradlie musí byť navrhnuté tak, aby odolalo zaťaženiu podľa normy STN 743305 a EN 1991-1-1, ale tiež kombináciu zaťaženia vetrom podľa EN 1991-1-4.


Sklenené zábradlie je možné použiť na schody, terasu, aj na balkón. Keďže je každý priestor je iný, výplne zábradlia aj samonosné zábradlie vyrábame na mieru.


Sklenené schody a sklenené zábradlie | DoMo-GLASS

Súčasťou terasového zábradlia môžu byť aj dvierka


Ako zvýšiť bezpečnosť skleneného zábradlia?

Najčastejšie sa ako sklenené výplne zábradlia používajú vrstvené bezpečnostné sklá, ktoré sú spojené pomocou špeciálnej fólie:

  • PVB (polyvinylbutyral)

  • EVA (etylenvinylacetát)

  • SENTRYGLAS (ionoplast)


Odporúčaná hrúbka skla na sklenené zábradlie

Na sklenené zábradlie sa najčastejšie používa kalené bezpečnostné sklo hrúbky 16, 20 alebo 24 mm.

Použité sklo na výplň alebo celú konštrukciu zábradlia musí vykazovať dostatočnú bezpečnosť, odolnosť a stabilitu, aby sa mohlo kvalifikovať ako bezpečnostné zábradlie. Norma definuje spôsoby testovania a druhy kvalifikácie bezpečnosti zábradlia.

Na sklenené zábradlia sa najčastejšie používa kalené bezpečnostné sklo, zložené z dvoch alebo viacerých monolitických sklovín, ktoré sú spolu zalaminované a s bezpečnostonou fóliou uprostred.


Bezpečnostné sklo

Celková hrúbka skla

VSG/ESG 88.2

16,76 mm

VSG/ESG 88.4

17,52 mm

VSG/ESG 1010.4

21,52 mm

VSG/ESG 1212.4

25,52 mm


Mono sklo je tiež možné použiť za špecifických podmienok. Napríklad na rozdelenie priestoru, ak slúži len na vymedzenie koridoru pre pohyb ľudí (na výstaviskách, nástupištiach). Ak je zábradlie umiestnené na vyššej úrovni, kde je možný aj prepad cez okraj, tak sa odporúča inštalácia ESG/VSG vrstvené bezpečnostné sklo.


Druhy skla na zábradlie

Pri navrhovaní bezpečného skla do zábradlia je nutné rozlišovať, či sa jedná o zábradlie v interiéri alebo exteriéri. Najčastejšie sa ako sklenené výplne zábradlia používajú vrstvené bezpečnostné sklá, ktoré sú spojené pomocou špeciálnej fólie.

Navrhujeme a vyrábame sklenené zábradlia s vhodnou hrúbkou skla s ohľadom na miesto použitia, poveternostné a klimatické podmienky, s ohľadom na stavebné pripravenosť a podľa vhodnosti použitia. Berieme do úvahy samozrejme aj vaše požiadavky na dizajn a na základe všetkých kritérií predkladáme vhodné riešenie.


Kalené sklo

Kalené sklo sa označuje skratkou ESG. Ide o tepelne spracované mäkké sklo, ktoré po procese tepelnej úpravy získa väčšiu pevnosť. Po zohriatí na teplotu okolo 620°C a následnom rýchlom ochladení vzduchovou sprchou zostane vnútorná časť teplá a na povrchu dochádza k prudkému ochladeniu. Po tejto tepelnej úprave skla zostane vo vnútri ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Nové rozloženie napätia má vplyv na podstatnú zmenu vlastností skla, sklo získa odolnosť proti nárazu, zvýši sa jeho pevnosť a tepelná odolnosť.


Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo 

Vrstvené sklo, označované skratkou VSG, je zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev mäkkého skla, kaleného skla alebo ich kombináciou. Obvykle rovnakej hrúbky. Sklá zábradlia sú spojené bezpečnostnou fóliou hrúbky 0,4 alebo 0,8 mm prípadne ich násobkom. Závisí od počtu použitých vrstiev.

Vrstvené bezpečnostné sklo VSG je vynikajúcim prvkom pre bezpečnostné zasklievanie otvorov v stavebných konštrukciách a dá sa použiť aj v najnáročnejších architektonických návrhoch pri použití v horizontálnej, vertikálnej alebo šikmej polohe.

Lepené sklo sa vyrába plošným spojením dvoch a viac vrstiev skla s jednou alebo niekoľkými vrstvami bezpečnostnej fólie s vysokou pevnosťou, adhéziou a elasticitou. V prípade rozbitia vrstveného skla, črepiny zostávajú na fólií, čím sa znižuje alebo úplne vylučuje poranenie osôb.


Sklenené schody a sklenené zábradlie | DoMo-GLASS

Výplň zábradlia z číreho skla pekne ladí so skleneným schodiskom a nerezovým rámom


Základné rozdelenie druhov zábradlí

Sklenené zábradlia sa rozdeľujú podľa spôsobu uloženia a ukotvenia skla na nosnú časť zábradlia. Ďalej sa musí rozlišovať, či je zábradlie montované zhora alebo zboku.

  • štvorstranne uložené zasklenie (výplne, vybavené samonosným madlom),

  • štvorstranne uložené zasklenie, s madlom uchyteným v zasklení,

  • štvorstranne uložené zasklenie, plniace funkciu zábradlia bez madla,

  • trojstranne, dvojstranne alebo bodovo uložené zasklenie,

  • samonosné (upevnené v úrovni pochôdznej plochy) sklenené zábradlie so súvislým madlom alebo bez madla.


Rozhodujete sa, či je sklenené zábradlie pre vás tá správna voľba? Vybrali ste si už svoje sklenené zábradlie, ale stále máte nezodpovedané otázky? Chceli by ste vidieť, ako by u vás sklenené zábradlie vyzeralo?

Zavolajte nám na číslo +421 915 829 254 alebo nám napíšte na obchod@domoglass.sk, spolu s vami určite nájdeme odpovede na všetky vaše otázky.

In Verbindung stehende Artikel