Tím DOMO GLASS

Obchodné oddelenie

manažér obchodu

Michal Kanev

mobil: 0908 961 122
e-mail: michal.kanev@domoglass.sk , obchod@domoglass.sk

zákaznícky servis

Katarína Nováková

mobil: 0905 345 129, 0915 829 254
e-mail: katarina.novakova@domoglass.sk

zákaznícky servis

Kamila Dianová

mobil: 0918 460 956, 0915 829 254
e-mail: kamila.dianova@domoglass.sk

zákaznícky servis

Tatiana Tištianová

mobil: 0948 199 991, 0915 829 254
e-mail: tatiana.tistianova@domoglass.sk

Technické oddelenie

projektový a technický manažér

Jakub Miartuš

mobil: 0907 833 343
e-mail: jakub.miartus@domoglass.sk

manažér realizácií

Róbert Balko

mobil: 0915 808 915
e-mail: robert.balko@domoglass.sk , vyroba@domoglass.sk

technik pre realizácie zo skla

Ľuboš Balog

mobil: 0948 025 104
e-mail: lubos.balog@domoglass.sk

grafik

Bohdan Uhlár

mobil: 0905 763 110
e-mail: bohdan.uhlar@domoglass.sk