Biofilný dizajn interiéru a sklo
0

No products

  • Shipping

    0,00 €
  • Total

    0,00 €
Home > Glass>Biofilný dizajn interiéru a sklo
Cenová ponuka

Biofilný dizajn interiéru a sklo

Žijeme v období, keď sa všetko veľmi rýchlo mení a vyvíja. Moderné priestory sú často navrhnuté tak, aby sme sa v nich cítili príjemne. Nové technológie, povedomie o znižujúcich sa zdrojoch, udržateľnosti a spôsoboch, ako nás vybudované prostredie ovplyvňuje. Vrcholom interiérového dizajnu, aj kancelárii a pracovného prostredia je biofilný dizajn, ktorý sa čoraz viac používa na všetko od fasády budovy, cez materiály používané pri stavbe, až po zariadenie kancelárie. Cieľom biofilného dizajnu je zlepšiť naše životy a skúsenosti z každého priestoru. Ako môže sklo v interiéri podnietiť našu motiváciu, angažovanosť a spríjemniť nám pobyt v práci?

Nová koncepcia pri zariaďovaní interiérov

Biofília je pojem, ktorý sa prvýkrát objavil v roku 1984. Cieľom tejto koncepcie je zabrániť ľuďom, aby sa necítili odcudzení od vonkajšieho prostredia, keď sú v interiéri. Vzťahuje sa na prirodzenú náklonnosť ľudí k pridruženiu sa k prírode a hľadaniu spojenia so prírodou. Biofilný dizajn je preto koncept používaný v architektúre a stavebníctve na opätovné spojenie jednotlivcov s prírodným prostredím začlenením živých organizmov, prirodzeného osvetlenia a organických tvarov a prvkov. Vhodnými príkladmi spojenia s prírodou sú živé ploty, vodné prvky, prístup k vonkajším výhľadom a veľa prirodzeného svetla. Použitie skla v dizajne budov a pri zariaďovaní miestností môže byť preto veľmi efektívne.

Príroda sa dá aplikovať nie len v samotnej architektúre, ale aj v jednotlivých interiéroch. V každom detaile budú prírodné zapracované detaily, ktoré nám prinášali prírodné vnemy a prírodnú geometriu.

Vplyv na naše zdravie

Životné prostredie bez prírody môže mať negatívny vplyv na zdravie, produktivitu a našu celkovú pohodu. Príkladom je pojem „syndróm vyhorenia“, ktorý sa v priebehu rokov rozšíril. Ľudia pracujú dlhšie hodiny a trávia viac času pred obrazovkami namiesto toho, aby boli vonku a navzájom sa spájali. Práve spojenie s prírodou je pre človeka prirodzené. Je preto ľahké cítiť sa unavený, neinšpirovaný a menej produktívny, najmä na pracovisku. Vizuálny kontakt s prírodou to môže zmierniť, vyvolať pocity pokoja, vyvolať kreativitu a zlepšiť duševné zdravie. Dizajnéri, ktorí sú si vedomí dopadu dizajnu pracovného prostredia na ľudský blahobyt, vyberajú konkrétne materiály a vlastnosti, aby udržali významné spojenie s okolím.

Sklo v podobe veľkých presklených plôch umožňuje nielen rozsiahly výhľad na okolitú prírodu, ale bolo vybrané aj pre svoju schopnosť regulácie tepla a svetla - to musí mať pri navrhovaní udržateľnej štruktúry s biofilnými koncepciami.

Dizajn obsahuje neutrálne farebné sklo s nízkym odtieňom, ktoré obmedzuje priepustnosť viditeľného svetla, znižuje oslnenie v kanceláriách a vytvára zdravé a dynamické pracovné prostredie. Odtieň a neutrálny tón skla dosiahol dokonalú rovnováhu medzi estetikou produktu a výkonom.

                Oceľové zábradlie IEM spa

Ak je pre vás dôležité, aby sa počas projektovej fázy pred rekonštrukciou vašich priestorov bralo do úvahy zdravie a pohodlie vašich zamestnancov, určite uvažujte nad zakomponovaním sklenených systémov v interiéri aj v exteriéri. „Prirodzené svetlo zvyšuje pocit pohody v celej budove“.

Využívanie prírodných vzorov. Keď sa pozriete na prírodu, zistíte, že sa skladá z určitých geometrických pravidiel, ktoré sa často objavujú. Pravidelnosť, ktorú v sebe príroda ukrýva sa nazýva napríklad fraktály alebo zlatý rez. Keď sa pozrite na stromy, vidíte len málo pravých uhlov. Väčšina sa skladá z kriviek a oblín.

Ďalší spôsob, akým sad á využiť prírodná geometria je v 3 rozmeroch. To znamená pri výbere zariadenia ako sedačky alebo iného druhu nábytku, môžeme prihliadať na tieto poznatky a vyberať ich tak, aby nášmu mozgu robili dobre. Aby boli oblé a príjemné. To isté sad á využiť pri výbere zábradlí, schodísk.

                Oblé sklenené zábradlie schodiska

Keďže hranice medzi domom a prácou sú rozmazané, našťastie existujú rozdiely medzi štruktúrami, ktoré obývame, a našim prístupom k prírode. Priblíženie ľudí k vonkajšiemu prostrediu môže priniesť iba výhody a budúcnosť dizajnu bude, dúfajme, pokračovať v tej istej inovatívnej trajektórii.

Dizajnové princípy, ku ktorým by sme sa mali vracať, podľa ktorých by sme mali priestory stavať. Začať stavať prirodzené prostredie, začať stavať prírodu. V každom detaile, z toho čo navrhneme, budú prírodné vnemy zapracované. Biofilný dizajn je inovatívny spôsob, ako využiť našu túžbu hľadať spojenie so zvyškom života, aby sme vytvorili prírodné prostredie pre život, prácu a učenie sa. Nie každý priestor môže byť navrhnutý tak, aby zahŕňal všetky princípy biofilného dizajnu, ale často existuje veľa prvkov, ktoré môžu kolektívne vylepšiť interiér a pohodu tých, ktorí sú v ňom.

Zatiaľ čo včlenenie vegetácie do vonkajších priestorov je bežné, prinášanie vegetácie do vnútorných priestorov je najväčšou príležitosťou na inováciu.

Aspekt vody v biofilnom dizajne by sa mal považovať za multisenzorický a môže sa použiť v budovách na ponúknutie spojenia s pohybom, zvukom, dotykom, zrakom a má ďalšiu výhodu upokojujúceho účinku, ktorý tiež inšpiruje kreativitu. Toto je možné dosiahnuť pomocou vodných plôch, fontán, akvárií a simulovaných dažďových búrok, ktoré slúžia na pestovanie vegetácie. Vodné prvky môžu byť tiež načasované podľa prírodných rytmov ročných období alebo dokonca zo každodenných zmien počasia.

Nakoniec je tu svetlo! Toto je skutočne náš obľúbený prvok! Pustenie svetla môže byť pravdepodobne najdôležitejšou vlastnosťou biofilného dizajnu. Bez svetlej vegetácie nemôže prežiť a to isté možno povedať aj o obyvateľoch budovy. Naše telá sa riadia cirkadiánnymi rytmami, ktoré sú regulované prirodzeným svetlom.

Circadian rytmus robí viac, ako povedať telu, kedy sa zobudiť a kedy ísť spať. Reguluje tiež uvoľňovanie hormónov, ktoré pomáhajú telu zostať energickým a ostražitým počas dňa a mať zdravý a pokojný spánok v noci. Na rozdiel od prirodzeného a biofilného osvetlenia, umelé osvetlenie narúša cirkadiánny rytmus, čo vedie k problémom s pozornosťou počas dňa a nepokojom v noci.

Umožnenie pozorovania prirodzeného svetla a počasia oknami, presklenými stenami, dverami a zábradlím je rozhodujúce pre biofilnú architektúru a dizajn. Prírodné krajiny možno napodobňovať, ale ich privádzanie pomocou skla je oveľa účinnejšie pri propagácii prírodných biorytmov a vrodenej tvorivosti, ktorú všetci máme.

Biofilná architektúra a dizajn môžu znižovať stres a zlepšovať kognitívne funkcie a kreativitu a zároveň zlepšovať našu celkovú pohodu a urýchľovať hojenie. Môže znižovať krvný tlak, znižovať stresové hormóny a zlepšovať duševnú angažovanosť.

Priestor, ktorý obývate, má na vás dramatický vplyv. Vyvoláva silnú psychologickú, fyziologickú a neurologickú reakciu a ovplyvňuje našu schopnosť spracovať stresory. To priamo súvisí s tým, ako sa človek cíti a ovplyvňuje úroveň stresu, únavu, pocity premáhania a túžbu vzdať sa každodenných úloh. Oblasti, kde slnečné svetlo preniká do budovy, boli priamo a pozitívne spojené so zdravím a väčšou spokojnosťou na pracovisku.

Vpustenie svetla do skla nám umožňuje synchronizáciu s denným a ročným obdobím a podporuje to, ako sa orientujeme v našich priestoroch, prostrediach a vzťahoch. Podporuje tiež pohodlie a bezpečnosť, čo nám opäť umožňuje využívať našu kreativitu a ľahšie spolupracovať s ostatnými. To sa deje znížením našich obranných mechanizmov a upokojením nervového systému.

Je známe, že nepríjemné pocity a bolesť spôsobujú najväčšie rozptýlenie, takže vytvorenie prostredia, ktoré je pohodlné a zdravé, je rozhodujúce. Umelé svetlá blikajú prerušovane, čo môže spôsobiť bolesti hlavy a opakujúce sa oči - bolestivé rozptýlenie, ktoré slnečné svetlo nevytvára. Prirodzené osvetlenie poskytuje obyvateľom budovy väčšiu spokojnosť a potešenie, čo pomáha zostriť koncentráciu a pomáha sústrediť sa na úlohy, ktoré je potrebné dokončiť.

Dôležitosť svetla v biofilnom dizajne

Keď sa pozrieme na svetlo v prírode, vidíme očarujúce vlastnosti svetla, ktoré prúdi cez korunu stromov alebo ohromujúcu silu slnečného svetla, ktoré sa rozbije temnými mrakmi alebo stúpa nad horami ráno. Mesačné svetlo sa môže cítiť energizujúce a svetlo ohňa môže vyvolať pocit pokoja.

Ako nechať svetlo

Sklo, sklo a ďalšie sklo! Sklenené stropy všade, kde je to možné, a ak nie, svetlíky namiesto toho. Sklenené steny a dvere sú vynikajúcou alternatívou, najmä s mnohými novo inovovanými výbermi v súkromnom skle. A nezabudnite na sklenené zábradlia ! Stavebné predpisy vyžadujú zábradlie, tak prečo nevyužívať svoje zariadenie na záchranu života ako prvok biofilného dizajnu a nechať svetlo prúdiť ďalej.

Svetlo je pri návrhu kancelárie veľmi dôležité. Hoci na jednej strane vieme nadizajnovať svetlo v našich priestoroch tak, aby napodobňovalo to prirodzené, ako sa nachádza v prírode, keď napríklad prechádza cez koruny stromov, ale nie je tak dokonalé ako skutočné slnečné svetlo. Sklenené steny a interiérové sklenené systémy využívajú okrem priepustnosti svetla aj odrazy svetla, čím znásobujú svoj efekt.

Svet architektúry a dizajnu konečne doháňa to, čo nám naše telá hovoria po celý čas - že nemôžeme žiť bez nášho spojenia s prírodou a musíme si ctiť naše prirodzené rytmy.

Zatiaľ čo včlenenie vegetácie do vonkajších priestorov je bežné, prinášanie vegetácie do vnútorných priestorov je najväčšou príležitosťou na inováciu.

So zreteľom na všetky tieto informácie o biofilnom dizajne je dôležité vziať do úvahy úlohu najdôležitejšieho prvku v biofilnom dizajne - svetlo - a jeho zjavné výhody pre kreativitu na pracovisku. Sklo podporuje hlboko zakorenené ľudské spojenie s vonkajším svetom a umožňuje prírode vyživovať zamestnancov tak, ako to bolo zamýšľané. Hlavné štúdie naznačujú, že viac ako 60% zamestnancov úradu hlási pocit spokojnosti pri vstupe do svetlej, prirodzene osvetlenej kancelárie na začiatku pracovného dňa. Skutočne, akcenty zelenej, žltej a modrej slúžia iba na zvýšenie tohto percenta.

Samozrejme, všetci sa chceme v práci cítiť dobre a rovnako to chceme aj pre naše deti v škole. Ako sa ukázalo, pri začlenení svetla a skla do architektúry sa hrá viac ako len estetika. Vedúci vedci ukazujú, že pozitívne emócie a spojenie s prostredím podporujú kreativitu, dlhodobú pamäť a povzbudzujú vyššiu úroveň kognitívneho fungovania. Okrem toho sa preukázalo, že dizajn pracoviska ovplyvňuje rozhodnutie žiadateľa o tom, či prijať pracovnú ponuku alebo zostať v spoločnosti.