Ako zariadiť interiér múzea: Zvýraznite históriu cez sklenené vitríny
0

No products

  • Shipping

    0,00 €
  • Total

    0,00 €
Home > Prípadové štúdie>Ako zariadiť interiér múzea: Zvýraznite históriu cez sklenené vitríny
Cenová ponuka

Ako zariadiť interiér múzea: Zvýraznite históriu cez sklenené vitríny

Sklenené vitríny do múzea chránia a prezentujú poklady našej histórie. Povzbudzujú návštevníkov, aby sa k rekvizitám dostali čo najbližšie, mohli interagovať s vystavenými predmetmi. Cieľom každej výstavy je, aby pôsobila nadchla a inšpirovala návštevníkov, aby pripomenula dôležité udalosti, a aby aj neskôr narodení spoznali kľúčové okamihy histórie.

 

Počas realizácie a montáže sklenených vitrín vo vojenskom múzeu v Piešťanoch nás oslovili zástupcovia organizácie správy múzeí, ktorí pripravovali expozíciu novej výstavy pri príležitosti 100 rokov profesionálneho divadla na Slovensku. Tak začala naša misia od návrhu vertikálnych aj horizontálnych sklenených vitrín s vysokou vzduchotesnosťou, po ich umiestnenie na Bratislavskom hrade.

 

Múzeá sú komplexné organizácie, kde organizátori výstav, kurátori, architekti, dizajnéri musia spolupracovať, aby umelecké diela v galériách a výstavách boli správne odprezentované pre verejnosť. Nástrojom tohto procesu je použitie vhodných vitrín, ktoré v prvom rade umenie chrániť a esteticky ho zvýrazniť. Rozumieme výzvam zachovania najcitlivejších artefaktov a preto vyrábame celosklenené vitríny, ktoré predmety vystavujú v najlepšom svetle s citom pre dizajn, ich historickú a umeleckú hodnotu.

Klimatizované sklenené vitríny - mobiliár dočasnej výstavy

 

Na základe kurátorských požiadaviek, pripraveného inventára a sme navrhli modulovateľné sklenené vitríny 2 typov. Skriňové vitríny s výškou 2,4 metra a stolové vitríny rôznych rozmerov.

Základom bezpečnosti exponátov bolo extra číre alebo číre sklo, v závislosti od využitia vitríny. Navrhli sme ako vhodnú alternatívu aj antireflexné extra číre sklo.

 

Začali sme grafickými návrhmi - nemali plán ani projekt - kompletný dizajn vitrín na mieru (1.krok) 2-3x prerobenie

Technické riešenie modulovania vitrín

Modulovanie políc sa riešilo samostatne

 

Stolové vitríny sme navrhli v štýle poklopu, kde boli sklá lepené v pravom uhle UV lampou.

Vitrína sú kombináciou sklenárskej, stolárskej a zámočníckej práce. Kovové podnože, ktoré sme vyrobili v našej zámočníckej dielni, boli prekryté bukasovou doskou vo farbe konštrukcie a navrchu sklenený poklop, ktorý bol vsadený do vopred pripravenej drážky v konštrukcii.

Pre vystavenie historických kníh sme použili extra číre sklo. Vitríny sme doplnili o zariadenie, ktoré upravuje tlak a vlhkosť vzduchu, aby sme predišli znehodnocovaniu cenných historických artefaktov. Celú konštrukciu sme prispôsobili tak, aby bola podložka odsadená od skiel a aby sme získali priestor pre vývody na odsávanie vzduchu.

 

Skriňové vitríny boli komplikovanejšie. Tu sme pracovali aj s požiadavkou na UV stabilné osvetlenie a variabilitu políc. V niektorých vertikálnych vitrínach sú umiestnené figuríny s dobovým oblečením, v iných sochy.

 

Nerezový lankový systém zabezpečil najlepšiu variabilitu políc. Vysoké vitríny s policami tak získali možnosť nastavenia výšky a odsadenia políc. Lanko bolo kotvené vo vrchnej aj spodnej časti vitríny, kde sa nachádzajú stolárske prvky.

 

Osvetlenie vitrín malo spĺňať požiadavku predchádzania znehodnotenia predmetov. Teplota farby bola navolená tak, aby exponát vynikol.

 

Naviac náš modulovateľný systém umožňuje spájanie vitrín medzi sebou. Vytvorili sme vhodnú podstavu, aby medzi vitrínami nevznikali nežiaduce medzery.

 

Celosklenené systémy na mieru sme prispôsobili veľkostiam vystavených predmetov a požiadavkám kurátorov.

 

 

Objekty

Rôzne typy umeleckých diel si vyžadujú rôzne spôsoby prezentácie. Obrazy potrebujú rámy; sochy a iné voľne stojace predmety môžu vyžadovať podstavce alebo vertikálne vitríny; zatiaľ čo knihy, noviny alebo iné podobné objekty sa často vystavujú vo vzduchotesných vitrínach. Ak ide o artefakty historickej hodnoty, ktoré treba chrániť pred znehodnotením, potom je potrebné k vitrínam zabezpečiť zariadenie, ktoré upravuje tlak, teplotu a vlhkosť vzduchu.

Vitríny s humidormi aj vitríny s obyčajného skla bez systému - na vystavovanie sošiek

Význam je ochrana proti dotyku a pred krádežou a priamym kontaktom s návštevníkmi múzea

UV lepenie skiel

 

Vystavované predmety, ktoré sú súčasťou výstavu Divadelné storočie - stopy a postoje, sú veľmi vzácne. Knihy boli donesené priamo kurátorom, ktorý vydal povolenie o ich uložení do sklenených vitrín a dozeral na bezpečnosť týchto historických artefaktov počas ich uloženia pred otvorením výstavy.

 

Vitríny múzea musia súčasne plniť dve odlišné funkcie: chrániť a uchovávať predmety, ktoré obsahujú, a umožniť návštevníkom ich užívanie.

 

U mnohých umeleckých diel je usporiadanie vitrín dôležitou otázkou. Obmedzenia priestorových alebo kurátorských zámerov často pomôžu vyriešiť tieto problémy a určiť, ktorý prípad je pre zobrazenie každého umeleckého diela najlepší.

Samotný vystavený objekt je preto primárnym hľadiskom pri výbere vhodnej vitríny, aký typ vitríny by sa mal použiť alebo či sú vôbec potrebné.

Preventívna ochrana

Zohľadnenie predmetu sa neobmedzuje iba na jeho zobrazenie - praktické aspekty, ako je fyzická a chemická ochrana, sú základom rozhodovacieho procesu. Tieto obavy môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi, ako je napríklad vek objektu, materiály, z ktorých je vyrobený, podmienky priestoru galérie alebo budovy múzea a počet návštevníkov, u ktorých sa očakáva, že sa dostanú do tesnej blízkosti. Niektoré sochy alebo iné voľne stojace predmety nemusia vôbec potrebovať vitrínu. Pre ostatných je však nevyhnutná vzduchotesná ochrana, ktorá zaisťuje, že sa objekt v priebehu času neznehodnocuje alebo nezhoršuje. Pre chúlostivé objekty, ako sú tieto, musia dizajnéri zvoliť možnosti zobrazenia, ktoré môžu poskytnúť potrebné podmienky prostredia.

Dizajn

Samotný návrh vitríny je, samozrejme, nesmierne dôležitý. Dobre navrhnutá sklenená vitrína by mala umelecké dielo vhodne poukázať, ale nesmie od neho odvádzať pozornosť. Geometricky jednoduché celosklenené vitríny s čistými líniami z číreho skla alebo extra číreho skla vhodne dotvárajú celkový dizajn galérie alebo výstavy.

Interaktivita

V prípade špeciálnych výstav alebo galérií môžu interaktívne vitríny pomôcť spríjemniť výstavu deťom alebo zvýšiť vzdelávanie dospelých. Toto je, bohužiaľ, stále nezvyčajná voľba a často sa prehliada. V prípade špeciálnych vzdelávacích výstav zameraných na vytvorenie interaktívneho alebo pohlcujúceho prostredia - alebo dokonca na úsporu miesta - by sa tieto typy výkladných skríň mali dôrazne zvážiť.

Znovuotvorenie výstavy na Bratislavskom hrade

Od 12. mája 2020 si môžete opätovne na Bratislavskom hrade pozrieť výstavu Divadelné storočie - stopy a postoje. Výstava bude k dispozícií do 30. júna 2021, ktorá sa koná pri príležitosti celoslovenského projektu Rok slovenského divadla 2020. Geometricky jednoduché celosklenené vitríny s čistými líniami z našej výroby sa nachádzajú na druhom poschodí Bratislavského hradu. Návštevníci si tu môžu pozrieť reprezentatívnu výstavu s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje v organizácii Divadelného ústavu a Slovenského národného múzea – Historického múzea. Výstava detailne mapuje sto rokov profesionálneho divadla na Slovensku a prepája ho so súvislosťami, ktoré predchádzali jeho vzniku. Odhaľuje jeho hlavné smery, udalosti a osobnosti od začiatkov až po súčasnosť a zvýrazňuje tie kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré najviac vplývali na rozvoj divadla na Slovensku.

 

VIDEO MÚZEUM

 

Sklenená vitrína predstavuje elegantné ochranné puzdro, ktoré dokonale predstaví kolekciu cenných artefaktov historickej hodnoty.

Vyrobili sme sklenené vitríny a poskytli naše služby spojené s ich montážou viacerým múzeám na Slovensku, kultúrnym inštitúciám aj súkromným zberateľom.