Bytový dom Švermova - sklenené zábradlie
0

No products

  • Shipping

    0,00 €
  • Total

    0,00 €
Home > Prípadové štúdie>Bytový dom Švermova - sklenené zábradlie
Cenová ponuka

Bytový dom Švermova - sklenené zábradlie

Miesto montáže:Banská Bystrica
Priestor:súkromný
Prostredie:exteriér
Termín montáže:jar 2017
Produkt:exteriérové sklenené zábradlie
Použité sklo:vrstvené mliečne sklo 5.5
Spôsob uchytenia skla:oceľová konštrukcia
Použité kovanie:eloxované hliníkové madlo
Odkaz na zákazku:http://www.svermova.sk/

Bytový komplex Švermova je moderný súbor troch bytových domov, ktorý vo vyhľadávanej lokalite Banskej Bystrice ponúka príjemné byty a obchodné priestory. V objektoch SO-01 a SO-02 sa nachádza po 37 bytov, v menšom SO-03 ich je 21. Našou úlohou bolo ponúknuť riešenie exteriérového skleneného zábradlia s uchytením na oceľovú konštrukciu pre prvú etapu výstavby.

Praktické výhody skla

V prípade tejto realizácie bolo zámerom klienta chrániť súkromie budúcich obyvateľov. Stavba sa nachádza takmer v centre mesta, v zástavbe ďalších bytových domov a nad relatívne rušnou komunikáciou. Prioritou bol teda praktický význam, ktorý dokáže sklo ponúknuť – zachovanie súkromia a zároveň prechod svetla. Preto padlo rozhodnutie pre mliečne sklo.

Ako predísť korózii

Ešte pred osadením samotných sklenených tabúľ sme však museli vyriešiť pár praktických problémov. K realizácii tejto zákazky nás klient prizval vo fáze, keď už boli pripravené oceľové konštrukcie zábradlia. Pri obhliadke sme zistili, že by im v budúcnosti mohla hroziť korózia. Našou prvou úlohou preto bolo nájsť spôsob, ktorým by sme tomu predišli. Riešenie nám ponúklo samotné osádzanie skla: rozhodli sme sa, že medzi sklo, madlo a konštrukciu umiestnime mikroporézne podložky, ktoré budú zábradlie pred negatívnym vplyvmi počasia chrániť. Úlohou podložiek je zabrániť priamemu kontaktu vody a konštrukcie. Zároveň sme celé uchytenie skla z hornej časti prekryli hliníkovým madlom po celej dĺžke zábradlia.

V súlade s dizajnom

Ďalšiu otázku, ktorú sme museli riešiť bola hrúbka samotného skla. V projekte bolo nadimenzované sklo, ktoré sa nedalo reálne osadiť. Spodné háčiky oceľovej konštrukcie boli príliš malé a projektovou dokumentáciou zamýšľanú sklenenú výplň o hrúbke 6.6 mm sme preto nemohli použiť. Po konzultácii so statikom sme zvolili mliečne sklo s hrúbkou 5.5 mm. Sklo sme teda v spodnej časti osadili do už pripravených úchytov a z hornej časti sme ho upevnili eloxovaným hliníkovým madlom. Madlá tu navyše plnia nielen funkčnú, ale aj estetickú úlohu, keďže ich hliníkové prevedenie vhodne dopĺňa sivo-bielu farebnosť bytového komplexu.

Samotná montáž bola rozdelená do dvoch častí. Celkovo sme na projekte prvej etapy bytového domu Švermová strávili 6 montážnych dní. Veríme, že klient je s našou prácou spokojný a že sa budeme podieľať aj na realizácii ďalších dvoch etáp.