Dizajn kancelárie pre lepšiu pohodu a produktivitu

04. 09. 2023

Naše prostredie môže mať veľký vplyv na našu náladu a produktivitu. Súčasný dôraz na dizajn kancelárie reflektuje túžbu zvýšiť pohodu a efektívnosť zamestnancov.

Psychológovia preto aktívne študujú, ako optimálne usporiadať pracovné priestory. V tejto súvislosti sa objavujú nové prístupy, ktoré transformujú spôsob, akým vnímame a využívame naše kancelárie. Spoločným menovateľom týchto konceptov sú často sklenené priečky, ktoré umožňujú prirodzené svetlo preniknúť do celého interiéru. Tým pre zamestnancov vytvoríte svetlú a príjemnú atmosféru, čo napomáha k lepšiemu duševnému blahobytu a k zvýšenej pracovnej výkonnosti.

Objavte aktuálne poznatky, ako si efektívne zariadiť pracovné prostredie a spoznajte nové prístupy, ktoré menia spôsob, akým vnímame a využívame naše kancelárie.


Pracovné prostredia a vplyv na zamestnanca

Napriek dôležitosti vplyvu nášho okolia na pracovný výkon, sústredenosť, produktivity, čo vzájomnú kooperáciu, sú kancelárske priestory len zriedka navrhnuté s ohľadom na pohodu a spokojnosť zamestnancov. 

Naše prostredie ovplyvňuje našu náladu a produktivitu viac, než si myslíme. Táto zásada platí najmä v pracovnom prostredí, kde trávime väčšinu svojho času. Bohužiaľ, často sú moderné kancelárie navrhnuté len s dôrazom na ekonomickú efektívnosť, pričom pohoda a produktivita zamestnancov sú často zanedbávané

V boji proti tomuto problému sa psychológovia Craig Knight a S. Alexander Haslam rozhodli preskúmať, ktoré typy priestorov sú najlepšie na zvýšenie pohody a produktivity zamestnancov. 

Objavili revolučný prístup, ktorý ukazuje, že úspech organizácie je úzko spojený s dizajnom pracovísk.Lean prístup pre moderné kancelárie 

Lean alias štíhly prístup dizajnu kancelárií sa drží minimalizmu a jednoduchosti. Všetko má svoje miesto a účel, čo umožňuje bezproblémový priebeh práce. Avšak tento prístup pri dizajne kancelárií môže často pôsobiť sterilne a nútene. Kancelárie sa stávajú uniformné a chýba im osobný dotyk. Nezohľadňuje ľudské potreby po kreativite a väčšom komforte. 

Všetko v kancelárii musí slúžiť na vykonanie vašej práce. Čokoľvek iné sa považuje za rozptýlenie, vrátane osobných fotografií. Ide o štandardizovaný interiérový dizajn, čo znamená, že všetky kancelárie majú takmer rovnaký vzhľad a dojem.Čo je teda pozitívne na tomto nudnom, nezáživnom dizajne? 

Veľa kancelárií má viac zamestnancov ako priestoru. Pracovný stôl, ktorý je odosobnený, môže byť recyklovaný pre mnoho rôznych ľudí a na mnoho rôznych použití. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o efektívny systém. Ale ľudia nie sú roboti. Potrebujeme štipku ľudskosti, trochu zábavy a hlúposti, aby sme sa cítili dobre v tom, čo robíme. Takže existujú aj iné spôsoby, ako navrhnúť kanceláriu.


Zelený prístup v dizajnovaní kancelárie 

Na druhej strane, zelený prístup vnáša do kancelárskeho prostredia život a farby. Podporuje obohatenie kancelárskych priestorov najmä prostredníctvom fotografií a rastlín. Fotografie, ktoré zobrazujú pozitívne snímky, pokojné a jasné farby, a najmä fotografie prírody, môžu vytvoriť pokojnú atmosféru, ktorá znižuje hnev a stres. 

Skutočná príroda v kancelárii vytvára podobný efekt s ďalšou výhodou čistenia vzduchu poskytovaním kyslíka. Čerstvý vzduch zlepšuje duševné a telesné procesy, ako je zvýšenie hladiny energie.

Živé rastliny, fotografie prírody a biofilný dizajn sa stávajú súčasťou pracovného priestoru, vytvárajúc príjemnú a uvoľnenú atmosféru. Táto estetika nielenže prispieva k zlepšeniu nálady, ale aj k fyzickému zdraviu zamestnancov, keďže rastliny čistia vzduch a počas dňa zvyšujú hladinu kyslíka.Prístup sociálnej identity 

Hoci zelený prístup predstavuje výhody oproti štíhlemu prístupu, stále funguje na základe presvedčenia, že manažment má právo kontrolovať pracovný priestor. Názorným príkladom tohto prístupu je, že fotografie a rastliny sa vyberú a umiestnia pred nasťahovaním zamestnancov.

Prístup sociálnej identity prináša do kancelárií novú dimenziu. Možnosť personalizácie pracovného priestoru umožňuje zamestnancom cítiť sa viac zapojení do svojej práce. Fotografie a osobné predmety zabezpečujú, že pracovné prostredie sa stáva rozmanitejším a viac prepojeným s individuálnou identitou zamestnanca. Tento prístup sa ukázal ako najúčinnejší na zvýšenie spokojnosti a produktivity.

Psychológovia nedávno tvrdili, že personalizácia pracovného priestoru je prvoradá pre pohodu zamestnancov, pretože podporuje stotožnenie sa s prácou, čo následne zvyšuje spokojnosť a výkon v práci. Aj v open space priestoroch, kde pracovné územie jednotlivocov vymedzuje len paravan, kancelársky nábytok a osobná IT technika.

Za týmto účelom prístup sociálnej identity povzbudzuje zamestnancov, aby vyzdobili svoj priestor osobnými fotografiami a predmetmi. Pomáha to vytvoriť pocit trvalosti, samostatnosti a súkromia počas práce.Ako zistili, čo je pre nás najlepšie? 

Aby zistili, ktorý prístup k správe priestoru vedie k najlepším výsledkom, psychológovia Knight a Haslam navrhli experiment. 

Boli vytvorené štyri podmienky: 

  1. V prvom bol dodržaný štíhly prístup, takže bola v platnosti politika „čistého stola“. 
  2. V druhej podmienke bol dodržaný zelený prístup, teda umenie a rastliny umiestnil manažment do pracovného priestoru. 
  3. V tretej podmienke bol dodržaný prístup sociálnej identity. Zamestnanci si mohli vybrať (z rovnakého výberu umenia a rastlín), čím chceli vyzdobiť svoj priestor. 
  4. Štvrtý bol rovnaký ako tretí, ale potom experimentátori zmenili dizajn zamestnanca. 

Vo všetkých vyššie načrtnutých kancelárskych priestoroch boli účastníci experimentu inštruovaní, aby dokončili rôzne úlohy. Tieto úlohy boli navrhnuté tak, aby pomohli pri meraní produktivity.
Potom boli účastníci poučení, aby vyplnili dotazník, v ktorom mali odpovedať na otázky o psychickom pohodlí, fyzickom pohodlí a spokojnosti s prácou. Tieto otázky boli navrhnuté tak, aby odhalili úroveň blahobytu.

K experimentu vedenému psychológmi Craigom Knightom a S. Alexanderom Haslamom sa pristúpilo s cieľom objaviť najlepší prístup k dizajnu pracovných priestorov. Výsledky jednoznačne ukázali, že prístup sociálnej identity výrazne prevyšuje ostatné. Zamestnanci v týchto prostrediach cítili väčšiu pohodu, čo sa odrazilo nielen na ich výkone, ale aj na dobe vykonania úloh.


Resumé

Štíhly stav viedol k tomu, že účastníci výskumu sa cítili menej psychicky a fyzicky komfortne. Rovnako boli menej spokojní so svojou prácou v porovnaní s tými, ktorí boli v zelených podmienkach a podmienkach sociálnej identity. Týmto účastníkom tiež trvalo dlhšie dokončenie úlohy správy informácií. Štvrtý stav vykazoval podobné účinky.

Je zaujímavé, že účastníci v stave sociálnej identity sa cítili psychicky pohodlnejšie v porovnaní s tými, ktorí boli v stave zelene. Títo účastníci boli pri plnení úlohy bdelosti rýchlejší ako tí, ktorí boli v biofilnom prostredí. To nám ukazuje nadradenosť stavu sociálnej identity.


Výsledky experimentu nás vyzývajú, aby sme sa vzdali zastaraných, neplodných praktík, ktoré sa pokúšajú optimalizovať efektivitu prostredníctvom prísnej kontroly s množstvom obmedzení, v prospech praktík, ktoré zvyšujú autonómiu zamestnancov.

Preto, keď chcete šťastných a úspešných zamestnancov, navrhnite kancelárie podľa týchto informácií. Pre organizácie je teda kľúčové považovať design kancelárií za dôležitý faktor pre úspech. Odkloniť sa od štíhleho prístupu a radšej umožniť personalizáciu priestoru môže mať pozitívny vplyv na náladu a efektivitu zamestnancov. V konečnom dôsledku ide o investíciu do ľudí, ktorá sa odráža v celkovej prosperite organizácie.
Zdroj foto:
https://unsplash.com/