Revolúcia pre moderné kancelárie, ktorá zvýši efektivitu spolupráce

04. 08. 2023

Je pre vás dôležitejší pracovný výkon alebo pohoda v kancelárii? Mali by ste si vôbec vybrať, keď sa to dá skĺbiť? Prečítajte si, ako sklenené interiérové priečky prispevajú k vyššej efektivite práce.

Sklenené steny sú vynikajúci spôsob, ako vytvoriť moderný a otvorený pracovný priestor, ktorý môže vzbudzovať pocit hrdosti a prestíže. Zároveň však zabezpečujú aj súkromie a umožňujú zamestnancom koncentrovať sa na svoju prácu.

V súčasnej dobe zohráva pracovné prostredie kľúčovú úlohu pri dosahovaní produktivity a spokojnosti zamestnancov. Pracovné prostredie môže ovplyvniť celkovú náladu a výkonnosť tímu. V tomto článku sa zameriame na vplyv sklenených stien a presklených dverí na pracovné prostredie a zamestnancov v kontexte interného tímu, ako aj s externými konzultantmi.Prostredie kancelárie má významný vplyv 

Presuniete si stôl bližšie k oknu, preusporiadate nábytok, aby ste sa cítili lepšie. Doma si to zrejme môžete dovoliť. V práci ste obvykle postavení pred hotovú vec. Nemáte veľa možností, ako si zveľadiť svoj bezprostredný priestor okolo vás. Rovnako je veľký rozdiel, či máte možnosť využívať home office, kde ste pánom situácie alebo zdieľate priestor s kolegami. 

Z domácej pracovne môžete získať celkom odlišný výhľad, než zo svojej pracovne vo vysokej administratívnej budove v centre. Namiesto poličiek so šanónmi môžete nahliadať na tok ľudí, ktorí mieria do práce, na nákup alebo za inými každodennými povinnosťami. 

Sklenené steny a presklené dvere sa stávajú stále populárnejšími vo firemných priestoroch, kanceláriách, pretože pomáhajú zlepšiť spoluprácu a komunikáciu v tíme. Tieto prvky umožňujú prísun svetla do interiéru, čím sa vytvára svetlejšie a prirodzenejšie prostredie. Pohyblivé sklenené steny navyše neobmedzujú vašich zamestnancov a v prípade potreby si môžete vytvoriť väčší pracovný priestor jednoduchým odsunutím bez toho, aby sa cítili uzavretí alebo obmedzení.


“Odlišné prostredia, v ktorých sa vyskytujete, sú svojim spôsobom inak informačne prispôsobené.” Keď kladiete dôraz na kolaboratívne prostredie 

Vytvorenie prostredia, v ktorom sa darí rozvíjať kolektívnu tímovú kooperáciu a je priestor aj na mentálne náročnú prácu s maximálnym sústredením, je jedným z kľúčových faktorov, ako udržať zamestnancov spokojných.

Pracovné prostredie je významný faktor, ktorý má významný vplyv na zamestnancov. Kancelárie, v ktorých obvykle vznikajú najúspešnejšie programy, najlepšie nápady sú centrálne umiestnené kancelárie s presklenými stenami. Intuitívne by ste zrejme očakávali pravý opak, že v tom "ľudskom mravenisku" bude pozornosť sklzávať od zadaných úloh k rušivým podnetom.

Sklenené steny môžu umožniť vizuálny kontakt a ľahkú komunikáciu medzi zamestnancami aj keď nie sú priamo vedľa seba. Tento prvok môže pomôcť zlepšiť kreativitu a rýchlejšie riešenie problémov v tíme.


"Vhodne zariadené prostredia môžeme vytvoriť priestory, ktoré podporujú pozitívne emócie a angažovanosť v tíme."


Už viac ako 25 rokov pomáhame spoločnostiam a interiérovým dizajnérom pracovísk vytvárať pozitívne pracovné prostredie. Už desaťročia podporujeme prístup, ktorý sa zameriava na to, ako môže architektúra pozitívne ovplyvniť zmysly užívateľov priestoru.


"Dizajn pracoviska je o vytváraní miest, kde sa ľuďom darí a sú ovplyvnení priestorom, do ktorého vstupujú. To si vyžaduje priestory, ktoré vplývajú všetky naše zmysly."Well-being naberá na dôležitosti 

Keď si, pre rozvoj interného tímu, k sebe pozývate aj externých konzultantov, ktorí aktívne pracujú s vašim tímom, máme pre vás skvelú správu: 

“Úvodný predpoklad, že presklené priestory za rušivé zrejme považujete podnety, ktoré sú v skutočnosti kľúčom k úspechu.” 

Ako tvrdí Robert B. Cialdini vo svojom titule Pred-svedčovanie, aj externí konzultanti potrebujú neustály vizuálny kontakt s vašimi zamestnancami, pre ktorých sú motivačné a edukačné programy určené. Rovnako vaši zamestnanci potrebujú okolo seba pravidelnú pripomienku prečo a pre koho vykonávajú svoju prácu. To vytvára stabilné podnety, aby nové nápady a spôsob komunikácie zodpovedali ich štýlom a záujmom.Ideálne pracovné prostredie

Väčšina moderných administratívnych budov už presklené kancelárie obsahuje, lebo mnohí majitelia firiem už prišli na to, ako veľmi môžu byť bezrámové sklenené priečky pre tím prospešné:

  • máte priamy kontakt s kolegami,
  • podnecuje vedomie, že ste súčasťou väčšieho tímu,
  • prispieva k efektívnejšiemu rozvíjaniu a zdieľaniu nápadov,
  • podnecuje nadšenie zo zdieľania nových úspechov. 


Navyše, sklenené steny a presklené dvere môžu pomôcť pri vytváraní dojmu priestrannejšej kancelárie. Vďaka tomu, že umožňujú pohľad do iných častí kancelárie, zdá sa, že kancelária je väčšia, ako v skutočnosti je. Tento dojem priestoru môže pomôcť zamestnancom cítiť sa pohodlnejšie, menej stiesňujúcim dojmom. 

Štúdia z roku 2014, ktorá ukazuje pozitívny vplyv sklenených stien na zdravie a produktivitu zamestnancov, bola publikovaná v Journal of Environmental Psychology. Vedci zistili, že zamestnanci pracujúci v malých kanceláriách podávali horší výkon pri kognitívne náročných úlohách, ako vo väčších otvorených kanceláriách.

Aj výskumy neuropsychológov predkladajú výsledky o súvise dizajnu pracoviska na ľudského správania, zdravie a pohodu zamestnancov.


Otvorte dvere návštevám, hosťom a partnerom 

Sklenené steny môžu pomôcť zlepšiť vzhľad a dojem z kancelárie, vaše reprezentatívne priestory budú pôsobiť luxusne a moderne. Môžu zvýrazniť moderný vzhľad kancelárie a pomôcť prirodzenému osvetleniu, ktoré je pre zdravie a pohodu zamestnancov dôležité. To môže prispieť k atraktívnejšiemu pracovisku.

Keď chcete, aby vaše reprezentatívne priestory pôsobili luxusne a moderne, zvážte pri predelení priestorov sklenené steny. Sklo vytvára ilúziu otvoreného priestoru, čím vytvára moderné a príjemné prostredie.

Pri osobných stretnutiach s klientmi a partnermi môžete ukázať, že vám záleží na tom, aby ste pôsobili profesionálne aj pri zariaďovaní kancelárií. Navyše, moderné a otvorené prostredie môže pomôcť budovať vzťahy a zvýšiť dôveru medzi oboma stranami. Celkovo, sklenené steny v reprezentatívnych priestoroch môžu byť veľkým prínosom pre vašu firmu. Zabezpečujú moderné a luxusné prostredie, ktoré môže vzbudzovať pocit hrdosti a prestíže. Aj v industriálnom štýle.

Takže, ak chcete posilniť vašu firemnú identitu a zvýšiť dôveru vašich klientov a partnerov, inštalácia sklenených stien je tou správnou voľbou pre vás.Biofília a prírodné prvky 

Biofilné prostredie v kancelárii sa odvoláva na využitie prírodných prvkov a živých organizmov v interiéri kancelárie s cieľom vytvoriť zdravšie a udržateľnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov. Tieto prvky môžu zahŕňať živé rastliny, prírodné svetlo, kamene, drevo, vodu a ďalšie prvky z prírody, ktoré prispievajú k: 

  • maximalizácií prírodného svetla, 
  • používanie oku lahodiacej kombinácií farieb, 
  • prispôsobivej akustike.


„Veríme v silu dizajnu zameraného na človeka, ktorý zlepšuje pohodu.“
Práca v rôznych prostrediach má na vás rôzny vplyv. Pomôže vám lepšie sa naladiť na tému, ktorej sa aktuálne venujete. Vytvoríte si tak lepšie prostredie, kde budete mať dostatok podnetov.

Dizajn zameraný na človeka už nie je len bonusom, ale nutnosťou. Ak chcete dosiahnuť úspech a udržať si kvalitných zamestnancov, mali by ste sa snažiť vytvárať pracovné prostredie, ktoré bude zamerané na potreby vašich zamestnancov a bude ich podporovať pri práci. Sklenené steny a presklené dvere sú jedným z mnohých spôsobov, ako to dosiahnuť.