Tím DOMO GLASS

Obchodné oddelenie


Michal Kanev

manažér obchodu

mobil: 0908 961 122
e-mail: michal.kanev@domoglass.sk,
obchod@domoglass.sk


Katarína Nováková

zákaznícky servis

mobil: 0905 345 129, 0915 829 254
e-mail: katarina.novakova@domoglass.sk


Kamila Dianová

zákaznícky servis

mobil: 0918 460 956, 0915 829 254
e-mail: kamila.dianova@domoglass.sk


Tatiana Tištianová

zákaznícky servis

mobil:  0948 199 991, 0915 829 254
e-mail: tatiana.tistianova@domoglass.sk

 

Technické oddelenie


Jakub Miartuš

projektový a technický manažér

mobil: 0907 833 343
e-mail: jakub.miartus@domoglass.sk


Róbert Balko

manažér realizácií

mobil: 0915 808 915
e-mail: robert.balko@domoglass.sk,
vyroba@domoglass.sk


Ľuboš Balog

technik pre realizácie zo skla

mobil: 0948 025 104
e-mail: lubos.balog@domoglass.sk


Bohdan Uhlár

grafik

mobil: 0905 763 110
e-mail: bohdan.uhlar@domoglass.sk

 

Kovovýroba


 

Montážni pracovníci