Môže byť bezrámové sklenené zábradlie bez vrchného madla?
0

No products

  • Shipping

    0,00 €
  • Total

    0,00 €
Home > Glass>Môže byť bezrámové sklenené zábradlie bez vrchného madla?
Cenová ponuka

Môže byť bezrámové sklenené zábradlie bez vrchného madla?

Pomerne často dostávame otázku od našich zákazníkov: "Je potrebné, aby sklenené zábradlie obsahovalo vrchné madlo?". Pokúsime sa vám dať odpoveď na túto otázku.

 

Zábradlie zo skla spĺňa požiadavky najvyššej úrovne bezpečnosti a zároveň dodáva priestoru veľmi atraktívny vzhľad. Väčšina bezrámových sklenených systémov, ktoré tvoria zábradlie, používa vrstvené tvrdené sklo, kotvené pomocou rôznych konštrukčných systémov.

 

Závisí od miesta použitia

Pri pohľade na vrstvené tvrdené sklá musíte zvážiť hrúbku použitých skiel a tiež typ a hrúbku medzivrstvy medzi sklami. Vyvinuté sú štrukturálne medzivrstvy, ktoré sú obzvlášť silné a posilňujú konštrukciu skla, čo jej dodáva extra tuhosť. Vhodnosť ich použitia však závisí od miesta realizácie. Odlišné pravidlá platia pre súkromné a verejné priestory, respektíve pre schodiská.

Je pravda, že bezrámové sklenené zábradlie je takmer neviditeľné a bez použitia vrchnej lišty aj úplne nenápadné. Pri výbere treba brať do úvahy aj jeho praktické využitie.

Keď sa priblížite k okraju zábradlia, ako pohodlne sa opriete o sklenenú tabuľu. Jednak z hľadiska fyzického pohodlia, ale aj psychologicky. Väčšina ľudí sa cíti pohodlnejšie, keď sa môže opierať o kovové madlo zábradlia, než len o samotnú sklenenú tabuľu bez vrchnej lišty. V prípade schodiska montujeme madlo aj zboku.

 

Čo hovoria normy?

Ochranné zábradlie je trvalá konštrukcia, ktorá slúži na ochranu osôb proti neúmyselnému pádu z voľného okraje pochôdznej plochy. Upevnené je na pevnú nosnú časť alebo priamo do steny.

Madlo je bezpečnostný a pomocný prvok, ktorý slúži v prvom rade na pridržiavanie sa. Je funkčným doplnkom, ktoré je dostupné v rôznych materiálových a tvarových kombináciách. Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie rukou. Výber madla je na zákazníkovi. Najčastejšie používané je nerezové alebo drevené madlo z trubkového alebo štvorcového profilu.

Keď sa používa konštrukcia zábradlia z laminovaných a kalených skiel, madlo zabezpečuje, aby celá bezrámová konštrukcia zostala na mieste, aj v prípade, že niektorý panel náhodou zlyhá.

Dokumentom, ktorý je riadiacim štandardom pre použitie zábradlie na Slovensko, sú normy STN 74 3305 a STN 73 8106. Podľa nich sa madlo zábradlia vyžaduje u šikmého zábradlia schodiska a šikmých rámp. Má byť umiestnené nad povrchom pochôdznej plochy vo výške 900 až 1200 mm.

Priame schodiskové rameno s priechodnou šírkou do 1650 mm musí mať madlo aspoň na jednej strane. Pri väčšej priechodnej šírke schodiska sa vyžaduje madlo na obidvoch stranách. Pre schodiskové rameno širšie než 2750 mm sa odporúča rozdeliť medziľahlým zábradlím s madlom.

Vhodný prierez madla musí pre dospelú osobu zaistiť uchopenie aspoň ¾ obvodu madla.

Pôvodne sa vyžadovalo zábradlie s madlom vždy. V súčasnosti, za určitých podmienok, je možné používať sklenené zábradlie aj bez madiel.

Voľba madla je na zvážení projektanta, či samotného zákazníka. Je však potrebné brať do úvahy všetky možné aspekty bezpečnosti, funkciu a význam zábradlia v danom priestore.

Výška samotného zábradlie je následne závislá od prepadovej výšky. Najmenším, odporúčaným výškam skleneného zábradlia sme sa venovali v predchádzajúcom článku.

 

Zhrnutie

Zábradlie je tu hlavne pre vašu bezpečnosť. Či sa nachádza v exteriéri, u vás doma alebo na verejnom priestranstve nákupného centra. Zábradlie je však aj jedným z hlavných prvkov, ktoré ovplyvňujú estetickú hodnotu priestoru. Obzvlášť špecifickú úlohu má v prípade schodiska. V prípade schodiska je madlo doslova nevyhnutnosť.

V exteriéri závisí jeho použitie aj od poveternostných podmienok v danej oblasti.

Jednoduchá odpoveď na úvodnú otázku, či je možné použiť sklenené zábradlie aj bez vrchného madla znie: „Áno, je to možné, ale z pohľadu bezpečnosti použitie madla odporúčame. Čo sa týka zábradlia schodiska, tam je možné použiť aj zboku kotvené madlo.“

Z týchto dôvodov je nevyhnutné sa týmto prvkom podrobne zaoberať a venovať mu náležitú pozornosť už pri návrhu.