Schodisko vo vstupnej hale pre projekt Stein2
0

No products

  • Shipping

    0,00 €
  • Total

    0,00 €
Home > Prípadové štúdie>Schodisko vo vstupnej hale pre projekt Stein2
Cenová ponuka

Schodisko vo vstupnej hale pre projekt Stein2

Pre projekt Stein2 nadnárodnej stavebnej a developerskej spoločnosti YIT sme realizovali schodisko vo vstupnej hale. Máme radosť, že sme k takémuto veľkému projektu mohli prispieť svojou troškou a to nielen ako pasívny vykonávateľ, ale opäť ako navrhovateľ technologicky lepšieho a cenovo výhodnejšieho riešenia. Je našim poslaním hľadať pre našich klientov lepšie riešenia.

Použité sklo: na zábradlie ESG/VSG 8.8/1,2 mm ; na galérií ESG/VSG 10.10/2 mm

Najvyšší štandard a pohodlie

Renováciou bývalého areálu Stein v Bratislave vzniknú kancelárie priamo v Starom Meste, na križovatke Legionárskej a Krížnej ulice. Spolu s bytmi prinesú do opusteného priestoru starého pivovaru život. Nový dvor by mal byť plný zelene, obchodov, kaviarní, reštaurácií a ponúkať všetko potrebné k správnemu pracovnému prostrediu. (foto od developera, vizuálizácie)

Rozsah zákazky

Predmetom našej zákazky bolo presklené schodisko vo vstupnej hale. Pripravili sme všetky kovové prvky -  schodnicu, schody, tiahla, platne a kotvenie. Celková hmotnosť ocele presahovala dva a pol tony. Pre povrchovú úpravu sme zvolili kartáčovanie, ktoré je podobné brúsenej nerezi. Ako ochranu pred vonkajšími vplyvmi a pred koróziou sme aplikovali uzatvárajúci matný lak. (vizualizácie schodiska interiér)

Lepšie a cenovo výhodnejšie

Pôvodný návrh počítal v reze schodiska s 8mm U profilom s navarenými profilmi o hrúbke 5mm a s uchytením zábradlia z vnútornej strany. Toto riešenie však obsahovalo veľa skrytých miest, ktoré bolo treba zvárať. Hrozilo prehrievanie materiálu, čo mohlo potenciálne spôsobiť pokrivenie plechov a profilov. Zamýšľaná kartáčová úprava oceli by v takomto prípade bola takmer nemožná. Pôvodný návrh tak mohol priniesť konštrukčné aj estetické problémy pri výrobe aj montáži. (obrázok nákresu nový návrh/pôvodný návrh)

Navrhli sme preto vlastné riešenie - cenovo aj technologicky lepšie, s ktorým architekti po vzájomnej konzultácii súhlasili. Podľa spätnej väzby vieme, že investor aj architekt sú s našou prácou spokojní. Vo finále to teda vyzerá tak, že 8mm U profil zostal. Schody sme navárali priamo, profil je z vonkajšej strany zatvorený, pričom sklo zábradlia sme umiestnili z vonkajšej strany.

Ako to celé prebiehalo?

Po odsúhlasení zmeny technologického riešenia sme ešte doriešili farbu konštrukcie a betónov. Vyrobili sme niekoľko vzoriek navrhovaného profilu a spôsob kotvenia skla pre zábradlie schodiska. To, čo sme zamýšľali sme následne komunikovali so statikom. (foto vzorky)

Keď sme si dohodli materiály a farebné prevedenie súčastí, vytvorili sme 3D model schodiska v programe CAD. Samotné kreslenie bolo pomerne náročné a zabralo približne týždeň. Prioritou bola absolútna presnosť pri výrobe, s odchýlkou maximálne do 3mm. Výškové rozdiely s odchýlkou najviac 2mm a polohové rozdiely 3mm. V Inom prípade by do seba ostatné súčasti nezapadli. (foto 3D model)

Následná výroba konštrukcie nám zabrala asi dva týždne. Montáž priamo na mieste začala zavesením tiahiel do stropu a následne zavesením jednotlivých častí schodiska priamo na tiahla. Tie držia približne polovicu hmotnosti celej konštrukcie. Začali sme s prípravou povrchových úprav, po ktorých nasledovali ťahové skúšky kotvenia tiahiel a montáž skiel. Keď sme mali toto hotové pustili sme sa do montáže betónov. (foto montáž)

Po dokončení hrubých prác prišlo na rad dokončovanie zameriavania skiel na galérii. Montáž podest sme rozdelili kvôli ich veľkosti na de fázy. No a na záver prišla konečná úprava, dohladenie. Realizácia bola robená doslova v rukavičkách a s výnimočnou presnosťou. Len pre zaujímavosť uvedieme, že bežná kuchynská linka má väčšiu krivosť ako celá táto 2,5 tonová konštrukcia schodiska.