Replika historickej sklenenej markízy STEIN, 2018
0

No products

  • Shipping

    0,00 €
  • Total

    0,00 €
Home > Prípadové štúdie>Replika historickej sklenenej markízy STEIN, 2018
Cenová ponuka

Replika historickej sklenenej markízy STEIN, 2018

Zaujímavá história pivovaru Stein

Pivovar Stein patril medzi najvýznamnejšie historické komplexy v Bratislave. Výstavba trvala 5 rokov (1871 až 1876) a stal sa najväčším pivovarom na Slovensku. Konkuroval pivu z Viedne aj Budapešti a šíril dobré meno Bratislavy aj za hranicami. Medzi najvýznamnejšie ocenenia môžeme počítať ocenenia z Paríža, Viedni a Maďarska.

Stein sa však nepýšil len kvalitným pivom, ale aj urbánnou hodnotou. Dosahoval hodnoty
mestského komplexu.

Jeho železobetónové konštrukcie boli priestorovo výnimočné a napríklad svojim presvetlením boli vhodné na rôzne spôsoby nového využitia. Medzi neopakovateľné prvky Steinu patrili okrúhle železobetónové stĺpy s hríbovými hlavicami a keramickým obkladom.
Projektovala to slávna firma Pittel & Brausewetter.

Stein dnes

Dnes sa Stein premenil na bývanie v starom meste. Dominantou sú tiché spoločné dvory a
kupola Spilka. Práve na ňu sme tvorili oceľovú markízu.
Developer citlivo nadväzuje na bohatú históriu lokality, v ktorej vzniká. K jej industriálnej
tradícii pristupuje s rešpektom. Priemyselnú minulosť miesta však pripomína aj použitie
pôvodných prvkov predchádzajúcej zástavby.
Markíza je natretá špeciálnou zelenou farbou, ktorá pripomína zoxidovanú meď. Tento
materiál bol využitý v pivovare takmer všade.
Markíza má 1400 hlavičiek nitov, ktoré sme vyrobili pomocou lisovania. Medenný plech
sme najprv nahriali a potom prudko ochladili, čím vzniká proces popúšťania.

Markíza à la Stein

Táto 18 metrov dlhá a 5 metrov široká kráska drží 60 kusov skla cez nerezové pavúky, čo bolo aj pôvodné uchytenie. Použili sme vrstvené bezpečnostné sklo ESG/VSG z 2 vrstiev 8.8. Toto sklo sme
navrhli na základe vlastného statického posudku.
Proces kotvenia bol naozaj náročný. Celá markíza musí pôsobiť minimalisticky, takže kotviace konzoly sme ukryli pod fasádu z brizolitu. Až následne sme mohli osádzať markízu. Konzoly sme museli osadiť s milimetrovou presnosťou, inak by to malo za následok, že by sa musela prerábať fasáda.


Ak sa na markízu zameriate z boku, uchytenie skiel nevidno. Aby netrčali z bočného
pohľadu, museli sme developerovi navrhnúť projekčnú úpravu.
A keďže vždy hľadáme lepšie riešenia, dostali sme zelenú na úpravu projektu. V konštrukcii sme ukryli žľab a celý odvodňovací systém sme ukončili chrličmi aké sa robili v minulosti.


Z markízy sa tak stáva umelecké dielo, kde sme spojili modernu s pôvodnými prvkami.