20. 12. 2021
Sklo je vhodným materiálom, ktorý sa používa na zasklievanie striešok a markíz nad vchodom do objektov. Vďaka priehľadnosti skla a jeho vzdušnosti, možno vytvoriť "neviditeľnú", ochranu vchodu pred nepriaznivými účinkami dažďa a snehu.


Bezpečnosť markízy zo skla

Sklenené markízy sú celoročne vystavené poveternostným vplyvom, ako je vietor, priame slnečné lúče, sneh, či prach. Preto je veľmi dôležité, aby sklo pre sklenenú striešku vykazovalo dostatočnú stabilitu, stálosť, pevnosť, odolnosť a samozrejme bezpečnosť. Sklenená strieška musí byť navrhnutá tak, aby pri prasknutí skla nedošlo k jej zrúteniu - musí vykazovať zostatkovú stabilitu po rozbití skla.


Sklenená markíza po obvode budovy | DoMo-GLASS

Ako si vybrať sklo na markízu?


Pri navrhovaní bezpečného skla na markízu je nutné venovať zvýšenú pozornosť spôsobu uloženia a ukotvenia skla spolu s veľkosťou jednotlivých tabúľ skla. Pre markízy zo skla sa používa:
 • vrstvené bezpečnostné sklo zložené z minimálne dvoch tepelne spevnených skiel (odporúčané) vyrobených podľa EN 1863 (skratka VSG TVG).
 • vrstvené bezpečnostné sklo zložené z minimálne dvoch tepelne tvrdených skiel vyrobených podľa EN 12150 (skratka VSG ESG).


Aby sklenená markíza vyhovovala prísnym požiadavkám na odolnosť a bezpečnosť konštrukčných častí objektu, musí sa navrhnuté sklo vždy overiť pomocou statického výpočtu. Z tohto dôvodu potrebujeme pre správny návrh skla poznať:
 • zemepisnú lokalitu a tvar objektu, kde bude markíza montovaná,
 • kvalitu a druh nosnej konštrukcie, do ktorej sa bude markíza kotviť.


Na sklenené markízu najčastejšie používame kalené vrstvené sklo hrúbky 13, 17 alebo 21 mm.


Sklenená markíza musí odolať normovým zaťaženiam:
 • vetru (podľa EN 1991-1-4);
 • snehu (podľa EN 1991-1-3);
 • ak je markíza použitá ako protipožiarna ochranná strieška, musí vykazovať požiarnu odolnosť a odolnosť proti pádu telesa (podľa EN 356).


Základné druhy markíz zo skla


Sklenené markízy sa rozdeľujú podľa spôsobu uloženia a miesta použitia na:
 • zavesené markízy cez oceľové body;
 • bodovo podopreté;
 • líniovo podopreté;
 • atypické s rôznym spôsobom podopretia.


Sklenená strieška | DoMo-GLASS


Ako ste sa už dočítali, montáž sklenenej markízy nie je vo všetkých prípadoch triviálna záležitosť, preto odporúčame zveriť túto činnosť odborníkom.
Chcete vedieť o sklenených strieškach viac? Máte otázky, na ktoré vie zodpovedať iba odborník s dlhoročnými skúsenosťami s výrobou a opracovaním skla, zavolajte nám na číslo 0915 829 254 alebo nám napíšte na obchod@domoglass.sk.