Sklenené zábradlie na balkón pre bytový dom Švermova

23. 03. 2023

Bytový komplex Švermova je moderný súbor troch bytových domov, ktorý vo vyhľadávanej lokalite Banskej Bystrice ponúka príjemné byty a obchodné priestory. V objektoch SO-01 a SO-02 sa nachádza po 37 bytov, v menšom SO-03 ich je 21. Našou úlohou bolo ponúknuť riešenie exteriérového skleneného zábradlia s uchytením na oceľovú konštrukciu pre prvú etapu výstavby.


Miesto montáže:Banská Bystrica
Priestor:súkromný
Prostredie:exteriér
Termín montáže:jar 2017
Produkt:exteriérové sklenené zábradlie
Použité sklo:vrstvené mliečne sklo 5.5
Spôsob uchytenia skla:oceľová konštrukcia
Použité kovanie:eloxované hliníkové madlo


Praktické výhody skla na balkóne

V prípade tejto realizácie bolo zámerom klienta chrániť súkromie budúcich obyvateľov. Stavba sa nachádza takmer v centre mesta, v zástavbe ďalších bytových domov a nad relatívne rušnou komunikáciou. Prioritou skleneného zábradlia na balkóny bol teda praktický význam, ktorý dokáže sklo ponúknuť – zachovanie súkromia a zároveň prechod svetla. Preto padlo rozhodnutie pre mliečne sklo.


Pohľad na rohové balkóny so skleneným zábradlím bytového domu Švermova | DOMO GLASS

Pohľad na rohové balkóny so skleneným zábradlím jedného z bytových domov Švermova


Ako predísť korózii konštrukcie zábradlia

Ešte pred osadením samotných sklenených výplní na balkónoch sme však museli vyriešiť pár praktických problémov. K realizácii tejto zákazky nás klient prizval vo fáze, keď už boli pripravené oceľové konštrukcie zábradlia. Pri obhliadke sme zistili, že by im v budúcnosti mohla hroziť korózia.


Švermova pred osádzaním sklenených zábradlí | DoMo-GLASS

Stavebná pripravenosť na Švermovej pred osádzaním sklenených zábradlí


Našou prvou úlohou preto bolo nájsť spôsob, ktorým by sme tomu predišli. Riešenie nám ponúklo samotné osádzanie skla: rozhodli sme sa, že medzi sklo, madlo a konštrukciu umiestnime mikroporézne podložky, ktoré budú zábradlie pred negatívnym vplyvmi počasia chrániť. Úlohou podložiek je zabrániť priamemu kontaktu vody a konštrukcie. Zároveň sme celé uchytenie skla z hornej časti prekryli hliníkovým madlom po celej dĺžke zábradlia.


Detail na priečny rez skleneného zábradlia. Sklo je v spodnej časti uchytené na oceľovú konštrukciu pomocou háčikov. V hornej časti je mliečne sklo prekryté hliníkovým madlom. Medzi sklom a konštrukciou sme použili mikroporézne podkložky, ktoré za úlohu chrániť konštrukciu pred pôsobením vody a koróziou. 


Sklenené zábradlie na balkón v súlade s dizajnom modernej stavby 

Ďalšiu otázku, ktorú sme museli riešiť bola hrúbka samotného skla. V projekte bolo nadimenzované sklo, ktoré sa nedalo reálne osadiť. Spodné háčiky oceľovej konštrukcie boli príliš malé a projektovou dokumentáciou zamýšľanú sklenenú výplň o hrúbke 6.6 mm sme preto nemohli použiť. Po konzultácii so statikom sme zvolili mliečne sklo s hrúbkou 5.5 mm. Sklo sme teda v spodnej časti osadili do už pripravených úchytov a z hornej časti sme ho upevnili eloxovaným hliníkovým madlom. Madlá tu navyše plnia nielen funkčnú, ale aj estetickú úlohu, keďže ich hliníkové prevedenie vhodne dopĺňa sivo-bielu farebnosť bytového komplexu.


Výhľad z balkóna ponad sklenené zábradlie s hliníkovým madlom | DoMo-GLASS

Vonkajšie zábradlie na balkón z mliečneho skla pre väčšie súkromie

Samotná montáž bola rozdelená do dvoch častí. Celkovo sme na projekte prvej etapy výstavby bytových domov Švermová strávili 6 montážnych dní.


Vizualizácia zariadeného bytu na Švermovej ulici

Pohľad na balkónové zábradlie bytového domu v novostavbe na Švermovej ulici


Vizualizácia zariadeného bytu na Švermovej ulici
Vizualizácia zariadeného moderného bytu v novostavbe na Švermovej ulici. V pozadí je vidieť sklenené zábradlie z mliečneho skla.