17. 12. 2021
Oblastné riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky vo Zvolene si u nás objednalo výrobu sklenenej markízy nad vstup. Požiadavka klienta bola v tomto prípade jasná – ochrana zamestnancov a návštevníkom pred poveternostnými podmienkami pri vchode do budovy. Klient zároveň hľadal estetické a dizajnovo čisté riešenie, ktoré bude ladiť s architektúrou budovy. Podľa prvotných predstáv sme mali realizovať iba markízu na tiahlach, no takéto riešenie má svoje veľkostné limity, preto sme sa napokon rozhodli inak. 


Začiatok príprav: 11/2017
Termín montáže: 01/2018
Produkt: sklenené markíza na konzolách s podpornými tiahlami
Použité sklo: tvrdené vrstvené sklo TVG/VSG 2x 8 mm hrúbky 16 mm, zložené z 3 samostatných skiel, ktoré tvoria 1 celok
Uchytenie: Konštrukcia je na budovu uchytená chemickými kotvami. Sklo je ku konštrukcií uchytené pomocou nerezových terčov. Montáž prebiehala pomocou nášho žeriavu MAEDA.


Sklenená markíza ako ochrana pri vstupe do budovy | DOMO GLASSMarkíza slúži ako ochrana pri vstupe do objektu, zároveň ladí s už existujúcim zábradlím a pôsobí nerušivo na architektúru budovy.   


Markíza na mieru

Prvou vecou, ktorú sme museli domyslieť bola veľkosť striešky. Markíza má nadštandardné rozmery, jej vysunutie smerom od budovy je až 2,3 metra. Vyrobiť sme ju preto museli na mieru, presne ušitú na tento konkrétny projekt a nutné bolo aj vypracovanie vlastného statického posudku. Ten posudzoval nosnú oceľovú konštrukciu a použité sklo.


Vizualizácia s návrhom sklenenej markízy | DOMO GLASSJedna z vizualizácií ukazuje návrh projektu ako sme ho prezentovali klientovi.


Výhodnejšie riešenie

Následne sme riešili sklon striešky, napokon sme sa rozhodli pre odklon od budovy. Na fotografiách je vidno, že ľudia do budovy vchádzajú z boku, preto môže dažďová voda stekať a sneh padať bezpečne na trávnik. Toto riešenie je pre klienta aj finančne výhodnejšie, pretože pri sklone smerom k budove by musel riešiť vytvorenie nových žľabov a odvodnenie.


Technický nákres sklenenej markízy so zvýraznením sklonu striešky | DOMO GLASS
Technický nákres ukazuje nami navrhovaný a napokon aj realizovaný sklon striešky.


Tak, aby všetko ladilo

Technické záležitosti sme týmto mali vybavené a mohli sme začať premýšľať nad estetickou stránkou veci. Rozhodli sme sa pre oceľ, ktorá dobre ladí so zábradlím, ktoré vedie vstupu do budovy. Z pohľadu výroby a času prípravy materiálov je toto riešenie náročnejšie ako napríklad farebná pozinkovaná oceľ, no estetický výsledok je v tomto prípade neporovnateľne lepší.


Sklenená markíza s nerezovou konštrukciou zladená s nerezovým zábradlím pred vstupom do budovy | DOMO GLASS
Zábradlie je dominantným prvkom prístupu k budove. Chceli sme zachovať estetiku priestoru, preto sme zvolili oceľ, ktorá so zábradlím ladí.


Výroba a montáž

Samotná príprava, výroba skla a zváranie oceľovej konštrukcie prebiehali v našej dielni v novembri a decembri 2017. Montáž sme realizovali počas dvoch dní v januári. V prvom kroku sme ukotvili konzoly konštrukcie, na druhý deň sme osadili sklo. Prialo nám aj počasie, keďže na toto ročné obdobie bolo nadpriemerne teplo. Veríme, že rovnako nadpriemerne bude slúžiť aj naša markíza svojmu majiteľovi.