Presné zameranie stavby pri rekonštrukcii schodiska pomocou 3D technológie

18. 10. 2023

Rekonštrukcia schodiska a inštalácia nového zábradlia je komplexnou úlohou, ktorá si vyžaduje presné zameranie interiéru. Pomocou 3D skenera Leica 3D Disto, ktorý je pevnou súčasťou našej výbavy, je to výrazne jednoduchšie. Táto technológia nemení len spôsob zameriavania priestoru, ale prináša aj veľký prínos pre nás, ako realizátora, aj pre vás.

Leica 3D Disto - Zameriavanie priestoru laserom nadiaľku

Predstavte si zariadenie, ktoré vám umožňuje získať presné 3D dáta o interiéri aj exteriéri z jedného miesta. Toto je práve sila 3D skenera Leica 3D Disto. S touto technológiou môžete merať vzdialenosti, plochy a náklony v priestore laserom nadiaľku. To znamená, že môžete získať údaje aj z nedostupných bodov, čo predstavuje revolúciu vo svete stavebného zamerania.

Zameranie stavby a tvorba digitálnej miestnosti

Ručné zameranie

Aj my sme pred niekoľkými rokmi verili najmä sami sebe. Používali sme ručné meranie ako tradičný spôsob zamerania interiéru. Dokonca aj pri oblúkových sklách. Používali sme meracie pásky, uhlomery a vodováhy na získanie rozmerov a vzdialeností. Bol to pomerne pracný postup. Pre menšie projekty dostatočný. S odstupom čas priznávame, že menej komfortný spôsob, než ponúkajú moderné technológie. Napriek tomu sme aj takéto náročnejšie zákazky zvládli.


Laserový skener od prvotného zamerania po montáž

Na získanie dát a šetrenie času pri meračkách sme začali používať laserové skenery a multilíniové lasery. Poskytovali nám opäť o niečo presnejšie a spoľahlivejšie údaje, ktoré sme k výrobe interiérového skla a konštrukcií potrebovali. Červený laserový lúč nám pomáhal pri zachovaní roviny terčov schodiskového zábradlia.
Leica 3D Disto 

Rýchle a presné meranie je pre nás aj v súčasnosti nevyhnutné. Používanie skenera Leica Disto je pre nás ďalší krok vpred. Pôvodné meranie v 2 dimenziách (2D) nám laserový skener zmeria v 3D, čím obsiahne celý priestor. Vytvára digitálnu miestnosť, ktorá zachováva prehľad o každej situácii v miestnosti. Zachytí všetky dôležité údaje, vrátane dĺžok, plôch, náklonov, výškových rozdielov, paralelných posunov, uhlov a iných komplikovaných detailov.


Výška zábradlia na schodoch a vhodná pozícia kotvenia

Presné zameranie pri rekonštrukcii schodiska a stanovenie výšky schodiskového zábradlia sú dva kľúčové aspekty úspešnej renovácie. Stanovenie vhodnej výšky zábradlia závisí od preferencií, noriem a bezpečnostných štandardov. Výroba konštrukcie zábradlia závisí od presnosti meraní, ktoré zahŕňajú výšku schodiska, kotvenia, výšky podporných kovaní a jeho okolitého prostredia.

Presné zameranie schodiska je kľúčové pre rekonštrukciu, pretože poskytuje informácie o jeho aktuálnych rozmeroch, dĺžkach, výškach a sklonoch. Tieto údaje sú nevyhnutné pre návrh nového schodiska alebo úpravu existujúceho. Pri zameraní sa berú do úvahy aj iné faktory, ako sú šírka schodiska, vzdialenosť medzi schodmi a celkový tvar.V neposlednom rade presné zameranie zábradlia pomáha zabezpečiť, že schodisko bude vizuálne príjemné a bude sa harmonicky hodí k celkovému dizajnu priestoru.


Miestnosti a projekcia z jedného stanoviska

Každý viditeľný bod vieme zmerať pomocou zacielenia laserovým bodom. Týka sa to kompletných miestností, stien a dokonca aj točitých schodov, z jedného stanoviska. 

Meraná pozícia sa zobrazí a zaznamená aj na obrazovke počítača v reálnom čase. Dokážeme tak naprojektovať bod po bode aj pri rekonštrukcií pochôdznych plôch a zábradlia a následne s ním pracovať v elektronickej podobe.

Pripravený 3D Model pre SOLIDWORKS

Na návrh, modelovanie a vizualizáciu hotových výrobkov aj mechanických častí používame SOLIDWORKS. Tento Software našim technikom umožňuje vytvárať 3D modely hotových výrobkov, ako sú napríklad veľmi obľúbené industriálne dvere, a ich komponentov s veľkou presnosťou. Rovnako je nápomocný pri generovaní 2D technických výkresov a dokumentáciu pre výrobu.

Spolu s 3D zameraním tak prispievajú k našej precíznej výrobe so zameraním na detaily.

Spolupráca technológií, na ktorých staviame

Jednou z výhod práce s 3D skenerom Leica 3D Disto je možnosť pripraviť 3D model priamo v SOLIDWORKS. Toto spojenie medzi 3D skenerom a SOLIDWORKS zjednodušuje návrh a projektovanie nových interiérových prvkov, pretože máme k dispozícii presné 3D dáta, na ktorých môžeme stavať.


3D skener Leica 3D Disto, multilíniové lasery predstavujú evolúciu pre našu výrobu. Našim technikom poskytujú užitočný nástroj na vytvorenie presných návrhov a technickej dokumentácie. Presnosť merania a jednoduchosť práce s 3D dátami robia tieto prístroje neoceniteľného partnera pri rekonštrukcii schodiska aj pre ďalšie náročnejšie projekty.

Sme tak schopní hľadať lepšie riešenia, zamerať aj komplikované interiéry a prekonať očakávania architektov aj investorov.


Na mieru pre vás


Oslovilo vás schodiskové zábradlia alebo plánujete rekonštrukciu schodiska? Navrhneme, vyrobíme a namontujeme sklenené zábradlie na mieru pre vás osobne.