Renovácia interiéru reštaurácie pod taktovkou VAUarchitects

16. 05. 2023

V rozhovore s VAUarchitects, ktorí navrhli novú podobu interiéru reštaurácie Fresco by Patriot Gastronomy v Leviciach, sme sa dozvedeli o zaujímavých detailoch rekonštrukcie.
Autori Silvia Vitková a Ľudovít Vitko priblížili, že hlavným cieľom renovácie bolo priniesť prehľadný dispozičný koncept a interiérové riešenie, ktoré zaujme návštevníka už na prvý pohľad pri vstupe do reštaurácie.

V rámci renovácie sa venovala veľká pozornosť kuchynskej časti a zápultiu, ktoré sú dôležité pre fungovanie reštaurácie. Transparentnosť a vizuálny kontakt so zázemím reštaurácie boli dôležitou súčasťou návrhu. V tomto zmysle sme navrhli a vyrobili sklenenú priečku v industriálnom štýle s drôtosklom, ktorá vytvorila priame vizuálne spojenie medzi kuchyňou a priestorom pre hostí.

Ako sa nám spoločne podarilo dotiahnuť vzhľad reštaurácie do moderného štýlu a lákať stále viac návštevníkov?1. Už na prvý pohľad je interiér reštaurácie Fresco plný kontrastov. Machová stena, viditeľné rozvody pod stropom a rámová deliaca priečka. Čo podľa vás návštevníka viac upúta? 

Upútať návštevníka je nezanedbateľná úloha a často stačí jeden dominantný prvok. Aj tie, ktoré spomínate, sú vďaka kvalitným prevedeniam reprezentatívne sami o sebe a každý z nich má v návrhu svoje miesto. Interiér Fresco vizuálne prepája reštauračnú časť s kuchynskou – pri správnej miere, dnes už osvedčený koncept, ktorý v sebe nesie transparentnosť a aj kúsok niečoho známeho z domova, kde je príprava jedla a stolovanie plynulým procesom, spoločne, v kruhu rodiny. 

Tieto dva svety, dva priestory, majú každý svoju funkciu, svoje danosti, ktoré sme nechceli potlačiť a skryť za jednu interiérovú kulisu. V návrhu majú obe zóny svoj charakter – machová stena a dyhové obklady dominujú verejnej časti, rámová priečka a viditeľné rozvody dávajú pracovný, remeselný ráz barovej časti a kuchyni. 

Máme za to, že práve správna miera ich prepojenia - harmónia týchto kontrastov, dáva predpoklady nielen pre pútavý priestor, ale aj funkčnú prevádzku, elegantnú aj súčasnú a ako celok vytvára príjemné a vyvážené prostredie.


2. Čo vás inšpirovalo pri návrhu?

Tvorivé debaty s klientmi, ich predstavy o ponuke, čím chcú zaujať, čo podľa nich v Leviciach chýba, čím by chceli doplniť susednú rozbehnutú prevádzku Sýpka u Patriotov, ktorá bola našou prvou spoluprácou. 

Preberali sme príklady reštaurácií, ktoré sme v poslednej dobe navštívili a oslovili nás. Zaoberali sme sa vhodnou mierou zásahov do existujúceho kontextu, čo nám umožňuje pôvodné riešenie priestorov a celej stavby, čím oživiť charakter ulice, ako má pôsobiť reštaurácia navonok, aký pocit vytvárať vnútri.


Táto machová stena upúta vašu pozornosť už pri vstupe


3. V moderne zariadených reštauráciách sa často nachádza otvorená kuchyňa. Bol to aj váš zámer? Zároveň je tam potrebných veľa káblov a inštalácie, ako ste sa s tým vysporiadali vy? 

Vyzdvihli by sme skúsenosti investora aj projekt manažéra, pre ktorých gastro sektor a služby nie sú ničím novým - pracovali sme teda s realistickými požiadavkami, šikovnými technológmi a od začiatku procesu konzultovali s RÚVZ

Zhodli sme sa, že pôjde o kuchyňu, do ktorej je vidno, ale je v prvom rade pracoviskom, tvorivým priestorom, kde nebudú ústupky na funkčnosti. K decentnému výrazu, kde má všetko svoje miesto a drží si svoj charakter pomohol jednoznačný interiérový koncept a dôsledná koordinácia pri projektovaní. 

Viditeľné rozvody mali premyslené trasovanie, priestor a pracovné sektory boli usporiadané vzhľadom na priehľady z reštaurácie. Do toho dominantný prvok oceľovej deliacej priečky s vhodnou kompozíciou otvorených, presklených a plných polí, ktorý dáva priestoru ucelený rámec.


Kuchyňa je jazyk, ktorým môžete vyjadriť harmóniu, šťastie, krásu ... nech sa páči vstúpte


4. Spomínate si na prvú reakciu majiteľov, keď uvideli novú výslednú podobu reštaurácie?

Keďže boli celý čas intenzívne účastní, nešlo o nejaké prekvapivé odhalenie závoja a nečakaný wow efekt. Trúfame si povedať, že pri otvorení reštaurácie cítili spokojnosť a zadosťučinenie po náročnom procese - nešlo im o okamžitú návratnosť, mali za cieľ opäť vdýchnuť život ďalšiemu priestoru v centre mesta, čo sa podarilo. To chce značnú dávku lokálpatriotizmu a my sme radi, že sme toho mohli byť účastní.


5. Čo si odnášate z tohto projektu? 

Optimizmus, že s rozhľadeným klientom a profesionálnymi dodávateľmi sa dajú vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľné úlohy. Keď všetci vstupujú do procesu s rovnakým cieľom – vytvoriť kvalitnú realizáciu a nehľadajú pri tom skratky, je to úplne iná robota. Každá stavba má svoje danosti, každý klient svoj rozpočet, to sú vopred určené vstupy. Avšak práca, ktorú do toho všetci zúčastnení vkladajú, je tou premennou, ktorá vie priniesť nadpriemerný výstup.6. Nedávno ste získali ocenenie v prestížnej súťaži BigSee. Dovolíme si uviesť náš názor, že aj interiér reštaurácie Fresco znesie prísne kritériá a je svojim spôsobom výnimočný. Máte recept na dokonalý interiér? 

Dokonalý interiér má pre každého inú podobu a aj my vieme, že neulahodíme všetkým. Snažíme sa však pri každej úlohe dať zo seba maximum a odviesť kvalitné služby. Zohľadniť kontext do ktorého vstupujeme, nerobiť kompromisy vo funkčnosti a vízie zhmotniť do kultivovaných riešení – priniesť kompozície a materiály, ktoré zaujmú nielen v súčasnosti, ale veríme, že aj po rokoch.


7. Aká dôležitá je podľa vás súhra architekta, dizajnéra a realizátorov čiastkových riešení? 

Kľúčová. Od návrhu po realizáciu ide o komplexný a náročný proces, kde sa partneri musia na seba spoľahnúť. Prirodzene sa objavujú nové skutočnosti, vznikajú úpravy, všetko treba premyslieť. Pre dotiahnutie stavby či interiéru, do vydarenej realizácie je podstatná nielen odbornosť, ale aj intenzívna komunikácia a odhodlaný prístup všetkých zúčastnených.Industriálny dizajn s drôtosklom

"Vstupovali sme do priestoru s vysokým stropom. Vo vrchnej časti pod stropom bola od začiatku snaha zachovať technické zázemie vrátane požiarnych hlásičov. Keďže nebolo možné kotvenie steny do stropu, navrhli sme čiastočne samonosnú sklenenú stenu.
Spolu s návrhom sklenenej priečky v industriálnom štýle sme v úvode vyriešili kotvenie zásuviek, umiestnenie rozvodov elektriky a ťahanie káblov.
Dizajn steny s drôtosklom je elegantne zladený so zvyšným priestorom a zároveň poskytuje dostatočný priestor pre zariadenie kuchyne."


Pohľad, nášho technického riaditeľa a konateľa spoločnosti, Jakuba Miartuša, na spoluprácu pri rekonštrukcii reštaurácie Fresco by Patriot Gastronomy8. Prečo ste si pri realizácií industriálnej steny kuchyne vybrali spoločnosť DOMO GLASS? 

S DOMO GLASS sme spolupracovali už pri susednej prevádzke Sýpka u Patriotov a zároveň nás oslovili vaše realizácie rámových priečok. Po dobrej osobnej skúsenosti a s vydarenými referenciami nebolo treba ďalej hľadať.9. Ako ste spokojní s priebehom a výsledkom spolupráce? Aké boli pôvodné očakávania? 

Od zamerania, cez konzultácie a spracovanie výrobnej dokumentácie z nášho pohľadu všetko fungovalo a viedlo k vydarenej realizácii. Oceňujeme prístup, profesionalitu a promptnú komunikáciu.
Modernou renováciou získala reštaurácia jedinečnú atmosféru a priestory, ktoré spolu s lákavou gastronómiou prinášajú skutočný zážitok a lákajú stále viac návštevníkov.

Tešíme sa z opätovnej spokojnosti majiteľov aj architektov a sme poctení, že sme mohli byť súčasťou tejto rekonštrukcie.