nosná konštrukcia

Príspevky so štítkom

Ako súčasť mnohých zákaziek vyrábame nosné oceľové konštrukcie, aby sklo aj celé dielo stálo na pevných základoch.