20. 12. 2021
Vzorové pieskovanie je metódou dekorovania skla. Dovoľuje vytvárať rôzne obrazce a vzory zdrsnením povrchu skla. 

Z technického hľadiska je táto metóda založená na zmatňovaní skla otryskovaním. Pri pieskovaní je sklo prekryté šablónou vyrezanou do tvaru požadovaného vzoru. Sklo sa rovnomerne otryskuje pod vysokým tlakom kremičitým pieskom. Po opieskovaní časť, ktorá nebola prekrytá ochrannou šablónou sa stáva matnou a časť, ktorá bola prekrytá šablónou zostáva číra.


Dvojkrídlové posuvné sklenené dvere so vzorovým pieskovaním | DoMo-GLASS 


Spôsoby vzorového pieskovania

Povrchové pieskovanie skla

Najbežnejšie pieskovanie využívané na sklenených dverách, priečkach, nábytkoch a všade tam, kde sa pieskuje bezpečnostné tvrdené sklo. Povrchovo pieskovať sa môžu všetky typy skla, vrátane už spomenutého kaleného skla.

Hĺbkové pieskovanie skla

Je to pieskovanie, pri ktorom sa otryskovaním odoberá zo skloviny väčšia hmota skla. Toto pieskovanie môže byť do rôznych hĺbok podľa hrúbky skloviny a podľa typu vzoru. V princípe sa však pieskuje maximálne do takej hĺbky, ako je šírka grafiky pieskovania v najužšom mieste. Toto pieskovanie nie je možné aplikovať na bezpečnostné tvrdené sklá. Dôvodom je narušenie povrchového pnutia sklenej platne a zníženie jeho pevnosti.


Metódy pieskovania

Ručné opracovanie skla

Manuálne opracované môžu byť pieskované malé plochy alebo rôzne umelecké predmety. Nie je vhodné týmto spôsobom pieskovať veľké plochy z dôvodu nerovnomerného opieskovania povrchu.

Použitie automatického pieskovacieho stroja

Efektívne, rýchle a rovnomerné pieskovanie je zárukou kvalitne vykonanej práce. Možnosť krokovania, regulácie rýchlosti pieskovania a vzdialenosti trysky od skla je ďalšou výhodou použitia pieskovacieho stroja.


Typy šablón

Oceľová šablóna

Používa sa pre veľké série pieskovania. Na automatickom pieskovacom stroji sa nachádzajú silné magnety, ktoré pritiahnu oceľovú šablónu ku sklu. Oceľové šablóny sa vyrábajú vyrezávaním vzoru na vodnom lúči alebo laseri.

Samolepiace fólie

Je to najčastejší spôsob prípravy skla na dekorovanie pieskovaním. Zároveň najčastejšie sa používa aj pre originálne pieskovania podľa požiadaviek zákazníka a pri menších sériach skiel. Sklo sa oblepí grafickou fóliou, ktorá môže byť predrezaná na plotri alebo sa môže orezávať priamo na skle. Pre rôzne intenzity pieskovania sa používajú rôzne hrúbky fólií. 


Veríme, že Vás tieto praktické informácie o dekorovaní skla, konkrétne o pieskovaní skla zaujali. V našej sérii článkov o vzhľade skla Vám ďalej predstavíme farbenie skla, úpravu skla farebnými filtrami, či dekorovanie skla digitálnou potlačou.


Mnoho našich zákazníkov sa neuskpokojí iba s klasickým čírym, či extra čírym sklom. Chcú zatraktívniť a pozdvihnúť celkový dojem svojho bývania alebo pracovných priestorov.
Vďaka modernej technológii a niekoľkoročnému vývoju sme v tomto smere lídrom na slovenskom trhu. Potrebujete sa poradiť s odborníkom na opracovanie plochého skla? Náš e-mail obchod@domoglas.sk a telefónne číslo 0915 829 254 sú Vám k dispozícii.