Sklenená markíza na terasu hotela Jánošík

V Liptovskom Mikuláši, kde je každoročne veľa snehu a nepriaznivé poveternostné podmienky sme nainštalovali sklenenú striešku. Významnú úlohu tu zohral statik, aby bolo všetko bezpečné, aj keď napadne veľa snehu. Priečelie hotela dostalo šťavu a nádych luxusu. Do hotela sme dodávali aj sklenené zábradlia.

späť