Kaskádovito usporiadané sklenené markízy

Sklenené markízy sme montovali na 3 nad sebou postavených rodinných domoch umiestnených v kopci. Montáž sme realizovali v 2 krokoch, naviac s rôznymi spôsobmi uchytenia.

V prípade kotvenia sklenenej markízy pomocou terčových úchytov a tiahla sme v 1.kroku umiestnili pevné kotviace body až následne sme prišli usadiť aj sklá.

V prípade kotvenia skleneného prístrešku na konzoly sme v 1.fáze umiestnili konštrukciu do zateplenia rodinného domu, až následne sme priestor prekryli bezpečnostným sklom.

späť