Presklený výťah povznesie Genius loci miesta

Presklený výťah je dominantou budovy. Je navrhnutý s dôrazom na vhodné využitie priestoru. Jednou z výhod je panoramatický výhľad a nezabudnuteľný zážitok pri preprave výťahom.
Ak chcete zachovať a priznať historické jadro s výraznými prvkami v interiéri, používa sa na opláštenie výťahovej šachty práve sklo.

späť