15. 12. 2021

Žijeme v období, keď sa všetko veľmi rýchlo mení a vyvíja. Moderné priestory sú často navrhnuté tak, aby sme sa v nich cítili príjemne. Nové technológie, štýl práce a vybudované pracovné prostredie nás výrazne ovplyvňujú. 

Vrcholom interiérového dizajnu, aj kancelárii a pracovného prostredia je biofilný dizajn, ktorý sa čoraz viac používa na všetko od fasády budov, cez materiály používané pri stavbe, až po zariadenie kancelárie. Cieľom biofilného dizajnu je zlepšiť naše životy a skúsenosti z každého priestoru. Ako môže sklo v interiéri podnietiť našu motiváciu, angažovanosť a spríjemniť nám pobyt v práci? Vyzerá to tak, že táto koncepcia by mohla mať výrazný vplyv na spôsob nášho života, ale aj na spôsob, ako budeme pracovať.


Nová koncepcia pri zariaďovaní interiérov

Biofília je pojem, ktorý sa prvýkrát objavil v roku 1984. Cieľom tejto koncepcie je zabrániť ľuďom, aby sa necítili odcudzení od vonkajšieho prostredia, keď sú v interiéri. Vzťahuje sa na prirodzenú náklonnosť ľudí k pridruženiu sa k prírode a hľadaniu spojenia so prírodou. Biofilný dizajn je preto koncept používaný v architektúre a stavebníctve na opätovné spojenie jednotlivcov s prírodným prostredím začlenením živých organizmov, prirodzeného osvetlenia a organických tvarov a prvkov. Vhodnými príkladmi spojenia s prírodou sú živé ploty, vodné prvky, prístup k vonkajším výhľadom a veľa prirodzeného svetla. Použitie skla v dizajne budov a pri zariaďovaní miestností môže byť preto veľmi efektívne.


Zrkadlenie priestoru na strope a stenách opticky zväčšuje priestor násobne


Vplyv na naše zdravie

Životné prostredie bez prieniku s prírodou môže mať negatívny vplyv na zdravie, produktivitu a našu celkovú pohodu. Príkladom je pojem „syndróm vyhorenia“, ktorý sa v priebehu rokov rozšíril. Ľudia pracujú dlhšie hodiny a trávia viac času pred obrazovkami namiesto toho, aby boli vonku a navzájom sa spájali. 

Práve spojenie s prírodou je pre človeka prirodzené. Je preto ľahké cítiť sa unavený, neinšpirovaný a menej produktívny, najmä na pracovisku. Vizuálny kontakt s prírodou to môže zmierniť, vyvolať pocity pokoja, vzbudiť kreativitu a zlepšiť duševné zdravie. Dizajnéri, ktorí sú si vedomí dopadu dizajnu pracovného prostredia na ľudský blahobyt, vyberajú konkrétne materiály a vlastnosti, aby udržali významné spojenie s okolím.


Biofília sa dá aplikovať priamo v jednotlivých interiéroch. V každom detaile budú prírodné zapracované detaily, ktoré nám prinášali prírodné vnemy a prírodnú geometriu. Sklo v podobe veľkých presklených plôch umožňuje nielen rozsiahly výhľad na okolitú prírodu, ale vďaka svojej schopnosti regulácie tepla a svetla, je významnou súčasťou návrhov udržateľnej štruktúry s biofilnými koncepciami.


Príroda okolo nás

Svetlo je pri návrhu kancelárie veľmi dôležité. Hoci na jednej strane vieme nadizajnovať svetlo v našich priestoroch tak, aby napodobňovalo to prirodzené, ako sa nachádza v prírode, keď napríklad prechádza cez koruny stromov, ale nie je tak dokonalé ako skutočné slnečné svetlo. Sklenené steny a interiérové sklenené systémy využívajú okrem priepustnosti svetla aj odrazy svetla, čím znásobujú svoj efekt.

„Prirodzené svetlo zvyšuje pocit pohody v celej budove“, ako uviedol Michal Matloň z HB Reavis počas svojej prezentácie na podujatí TEDxUMB 2019 v Banskej Bystrici, ktoré sme partnersky podporili.

Ak je pre vás dôležité, aby ste svojim zamestnancom pripravili motivujúce pracovné prostredie, už počas projektovej fázy, pred rekonštrukciou vašich priestorov, a beriete do úvahy zdravie a pohodlie vašich zamestnancov, určite uvažujte nad zakomponovaním sklenených systémov v interiéri aj v exteriéri.


Sklo, sklo a ďalšie sklo! Ideálnym príkladom sú sklenené stropy všade, kde je to možné. Ak nie stropy, tak aspoň svetlíky namiesto toho. Sklenené steny a dvere sú vynikajúcou alternatívou, najmä s mnohými dizajnovými prevedeniami s pieskovanými vzormi, či inteligentným sklom. A nezabudnite na sklenené zábradlia. Stavebné predpisy vyžadujú zábradlie, tak prečo nevyužiť bezpečnostné sklenené zábradlie na záchranu života ako prvok biofilného dizajnu a nechať svetlo prúdiť priestorom.


Kontrast svetlých schodov a antracitového zábradlia priťahuje zrak


Využívanie prírodných vzorov

Keď sa pozrieme na prírodu, zistíme, že sa skladá z určitých geometrických pravidiel, ktoré sa často objavujú. Pravidelnosť, ktorú v sebe príroda ukrýva, sa nazýva napríklad fraktály alebo zlatý rez. Keď sa pozrieme na stromy, vidíme len málo pravých uhlov. Väčšina sa skladajú z kriviek a oblín.

Ďalší spôsob, akým sa dá využiť prírodná geometria je v 3 rozmeroch. To znamená, pri výbere zariadenia, sedačiek alebo iného druhu nábytku, môžeme prihliadať na tieto poznatky a vyberať ich tak, aby nášmu mozgu robili dobre. Aby boli oblé a príjemné. To isté sa dá využiť pri výbere interiérového zábradlia i schodiska.


Dizajnové princípy, ku ktorým by sme sa mali vracať, podľa ktorých by sme mali priestory stavať, sú celkom prirodzené. Plne sa stotožnujeme s vyjadrením pána Matloňa, ktorú predstavil a vysvetlil počas svojej prezentácie, že našou úlohou je "začať stavať prirodzené prostredie, začať stavať prírodu." V každom detaile, z toho čo navrhneme, budú prírodné vnemy zapracované. Biofilný dizajn je inovatívny spôsob, ako využiť našu túžbu hľadať spojenie so zvyškom života, aby sme vytvorili prírodné prostredie pre život, prácu a vzdelávanie sa.


Schodiskové zábradlie môže mať rôzne tvary 


Zníženie stresu a zvýšenie koncentrácie

Biofilná architektúra a dizajn môžu znižovať stres a zlepšovať kognitívne funkcie a kreativitu a zároveň zlepšovať našu celkovú pohodu a urýchľovať hojenie. Môže znižovať krvný tlak, znižovať stresové hormóny a zlepšovať duševnú angažovanosť.


Priestor, ktorý obývate, má na vás dramatický vplyv. Vyvoláva silnú psychologickú, fyziologickú a neurologickú reakciu a ovplyvňuje našu schopnosť spracovať stresory. To priamo súvisí s tým, ako sa človek cíti a ovplyvňuje úroveň stresu, únavu, pocity premáhania a túžbu vzdať sa každodenných úloh. Oblasti, kde slnečné svetlo preniká do budovy, boli priamo a pozitívne spojené so zdravím a väčšou spokojnosťou na pracovisku.


Vpustenie svetla cez sklá nám umožňuje synchronizáciu s denným a nočným obdobím a podporuje to, ako sa orientujeme v našich priestoroch, prostrediach a vzťahoch. Podporuje tiež pohodlie a bezpečnosť, čo nám opäť umožňuje využívať našu kreativitu a ľahšie spolupracovať s ostatnými. To sa deje znížením našich obranných mechanizmov a upokojením nervového systému.


Je známe, že nepríjemné pocity a bolesť spôsobujú najväčšie rozptýlenie, takže vytvorenie prostredia, ktoré je pohodlné a zdravé, je rozhodujúce. Umelé svetlá blikajú prerušovane, čo môže spôsobiť bolesti hlavy a opakujúce sa problémy s očami. Slnečné svetlo takéto bolestivé rozptýlenie nevytvára. Prirodzené osvetlenie poskytuje obyvateľom a návštevníkom budovy väčšiu spokojnosť a potešenie, čo pomáha zaostriť ich koncentráciu a pomáha sústrediť sa na úlohy, ktoré je potrebné dokončiť.


Dôležitosť svetla v biofilnom dizajne

Svetlo je skutočne náš obľúbený prvok. Svetlo môže byť pravdepodobne najdôležitejšou vlastnosťou biofilného dizajnu. Bez svetlej vegetácie nemôže prežiť a to isté možno povedať aj o obyvateľoch budovy. Naše telá sa riadia cirkadiánnymi rytmami, ktoré sú regulované prirodzeným svetlom.

Keď sa pozrieme na svetlo v prírode, vidíme očarujúce vlastnosti svetla, ktoré prúdi cez korunu stromov alebo ohromujúcu silu slnečného svetla, ktoré sa prebíja pomedzi temné mraky alebo stúpa nad horami skoro ráno. Mesačné svetlo sa môže cítiť energizujúce a svetlo ohňa môže vyvolať pocit pokoja. Na rozdiel od prirodzeného a biofilného osvetlenia, umelé osvetlenie obrazoviek a monitorov narúša cirkadiánny rytmus, čo vedie k problémom s pozornosťou počas dňa a nepokojom v noci.


Pozorovanie prirodzeného svetla cez okná, presklenými stenami, sklenenými dverami a samonosným zábradlím je rozhodujúce pre biofilnú architektúru a dizajn. Prírodzené prvky možno napodobňovať, ale ich privádzanie do interiéru pomocou skla je oveľa účinnejšie pri propagácii prírodných biorytmov a vrodenej tvorivosti, ktorú všetci máme.


So zreteľom na všetky tieto informácie o biofilnom dizajne, je svetlo najdôležitejším prvkom. Sklo podporuje hlboko zakorenené ľudské spojenie s vonkajším svetom a umožňuje prírode "vyživovať" zamestnancov tak, ako to bolo zamýšľané pri návrhu. Štúdie naznačujú, že viac ako 60% zamestnancov hlási pocit väčšej spokojnosti pri vstupe do svetlej, prirodzene osvetlenej kancelárie na začiatku pracovného dňa.


Samozrejme, všetci sa chceme v práci cítiť dobre a rovnako to chceme aj pre naše deti v škole. Ako sa ukázalo, pri začlenení svetla a skla do architektúry sa hrá viac ako len estetika. Vedúci vedci ukazujú, že pozitívne emócie a spojenie s prostredím podporujú kreativitu, dlhodobú pamäť a povzbudzujú vyššiu úroveň kognitívneho fungovania. Okrem toho sa preukázalo, že dizajn pracoviska ovplyvňuje rozhodnutie uchádzača o tom, či prijme pracovnú ponuku alebo zostane naďalej angažovaný v danej spoločnosti.


Postaviť sklenené priečky znamená otvoriť priestor plný svetla


Priestor na inovácie

Svet architektúry a dizajnu konečne doháňa to, čo nám naše telá hovoria po celý čas - že nemôžeme žiť bez nášho spojenia s prírodou a musíme si ctiť naše prirodzené rytmy. Priblíženie ľudí k vonkajšiemu prostrediu môže priniesť iba výhody a budúcnosť dizajnu bude, dúfajme, pokračovať v tej istej inovatívnej trajektórii. Zatiaľ čo včlenenie vegetácie do vonkajších priestorov je bežné, prinášanie vegetácie do vnútorných priestorov je najväčšou príležitosťou na inováciu.


Nie každý priestor môže byť navrhnutý tak, aby zahŕňal všetky princípy biofilného dizajnu, ale často existuje veľa prvkov, ktoré môžu kolektívne vylepšiť interiér a pohodu tých, ktorí sú v ňom. Priblíženie ľudí k vonkajšiemu prostrediu môže priniesť iba výhody a budúcnosť dizajnu bude, dúfajme, pokračovať v tej istej inovatívnej trajektórii. Biofilný dizajn určuje trendy v oblasti pracovného prostredia a pracovného života všetkých nás, ktorí v kanceláriách pracujeme.

Related Articles