Why the height of handrail on staircase is important

20. 03. 2024

Prechádzate po schodoch a nevedomky očakávate, že vaša ruka nájde pevnú oporu. Zábradlie a madlo na schodisku sú vašou nenápadnou oporou, ktorých dôležitosť často podceňujete... až do momentu, keď ich potrebujete. Odhalíme všetko, čo je dobré vedieť o ideálnej výške madla na schodisku.

Prečo vás výška madla môže dostať do kolien 

Výška madla na schodisku nie je len otázkou estetiky, ale predovšetkým bezpečnosti a pohodlia. Predstavte si, že kráčate po schodoch s madlom umiestneným príliš nízko alebo príliš vysoko. Nepríjemné, však? Výška madla by mala byť presne taká, aby poskytovala pohodlnú oporu pre ľudí rôznych výšok a zároveň spĺňala aktuálne normy pre zábradlia.


"Na šikmých zábradliach schodísk sa požaduje držadlo zábradlia. Držadlo sa umiestňuje vo výške od 900 mm do 1 200 mm nad pochôdznou plochou, spravidla na hornom okraji zábradlia. (1)"


Technické normy: Prečo sú tak dôležité aj pre vaše schodisko? 

Normy pre schodiská a zábradlia sú stanovené s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a pohodlie pre užívateľov. Tieto predpisy definujú optimálne rozmery, výšky a bezpečnostné prvky, ktoré by mali byť zohľadnené pri návrhu a inštalácii schodísk a zábradlí. Tieto odporúčania sú dôležité nielen pri novostavbách, ale aj pri renovácii existujúcich schodísk a zábradlí, aby sa zabezpečilo, že všetky konštrukcie spĺňajú aktuálne bezpečnostné požiadavky.

Ako správne vybrať výšku madla: vedecký prístup 

V súčasnosti existujú normy a odporúčania, ktoré určujú optimálnu výšku madla na schodoch. Tieto smernice sa líšia v závislosti od lokality a typu objektu (súkromný dom oproti verejnej budove), ale zvyčajne sa pohybujú v rozmedzí 90 cm až 100 cm nad stupňami schodiska. Dôvod? Vedecký výskum a prax ukázali, že v tejto výške je madlo najdostupnejšie a najúčinnejšie pre väčšinu užívateľov.

Toto rozmedzie zabezpečuje, že madlo je dostatočne vysoké, aby poskytovalo oporu a bezpečnosť pre dospelých, ako aj dostatočne nízke, aby bolo prístupné pre deti.

Výška zábradlia na schodisku

Minimálna výška zábradlia je zvyčajne stanovená vo výške od 90 cm (900 mm) do 120 cm (1200 mm) od povrchu schodiska alebo podesty. Tento rozsah zabezpečuje, že zábradlie bude dostatočne vysoké, aby predchádzalo pádom, a zároveň pohodlne dosiahnuteľné pre väčšinu dospelých a detí. Vo verejných budovách sú požiadavky na výšku zábradlia často prísnejšie v dôsledku väčšieho rizika a rôznorodosti užívateľov. Malo by byť navrhnuté tak, aby bolo prístupné a bezpečné pre všetky vekové kategórie aj pre osoby so zníženou mobilitou. 

V súkromných domoch majú majitelia viac flexibility pri určovaní výšky zábradlia, hoci je stále dôležité dodržiavať základné bezpečnostné normy. Nielen pri kolaudácií, aj počas celej doby užívania schodiska. Súkromní majitelia si môžu prispôsobiť výšku zábradlia podľa osobných preferencií a špecifických potrieb, avšak aj v tomto prípade je dôležité zabezpečiť, aby zábradlie poskytovalo adekvátnu ochranu pred pádom.

Umiestnenie madla v každom ohľade závisí od typu a výšky schodiskového zábradlia.

Domáce pohodlie a praktické rady pre schodiskové madlá 

V súkromných nehnuteľnostiach je dizajn schodiska často prispôsobený osobnosti majiteľov a ich estetickým preferenciám. Flexibilita v návrhu schodiska je tu omnoho väčšia, čo umožňuje:

  • vyberať materiály, farby a štýl, ktoré odrážajú osobnosť majiteľov a zladiť sa s celkovým dizajnom interiéru, 
  • experimentovať s netradičnými tvarmi a návrhmi, ktoré môžu slúžiť ako umelecké dielo aj ako funkčný prvok,
  • aj keď je dôležité dodržiavať základné bezpečnostné štandardy, existuje určitý priestor pre prispôsobenie podľa osobných požiadaviek a potrieb. 


"Samostatné sklené zábradlie pripevnené len v úrovni podlahy, môže byť bez držadla výhradne len v interiéri s bežnou prevádzkou. (1)"


Pri plánovaní madla v súkromných domoch majitelia tiež často experimentujú s výškou, materiálmi a dizajnom. Pre tých, ktorí sa rozhodnú inštalovať alebo obnoviť madlo na schodisku, je dôležité poznať nie len ideálnu výšku, ale aj materiály a upevnenie, ktoré zabezpečia dlhodobú stabilitu a bezpečnosť zábradlia na schodoch. A či už ste rozhodnutí pre kov, drevo, alebo sklo, nezabudnite, že madlo by malo byť nielen bezpečné, ale aj príjemné na dotyk. 


"Držadlo zábradlia nesmie mať ostré hrany ani výstupy, aby sa v nich alebo o ne nemohli zachytiť prsty počas pridržiavania. (1)"


A ešte zopár technických rád:

  • Pri výbere madla nezabudnite, že ide o investíciu do vašej bezpečnosti a komfortu. 
  • Medzi madlom a stenou alebo konštrukciou zábradlia musí byť svetlá vzdialenosť minimálne 60 mm. 
  • Prierez profilu držadla má byť vhodný na uchopenie zhora a musí byť možné opísať minimálne ¾ obvodu kružnice s vhodným priemerom na uchopenie.

Schodiskové zábradlie vo verejnej budove by malo spĺňať určité štandardy 

Na druhej strane, schodiská vo verejných budovách musia spĺňať prísne normy a regulačné požiadavky, aby boli bezpečné a prístupné pre širokú verejnosť. To zahŕňa: 

  • schodiská musia byť navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým relevantným bezpečnostným a stavebným predpisom, vrátane šírky schodísk, výšky a hĺbky stupňov a výšky zábradlí,
  • musia zohľadňovať prístupnosť pre osoby so zníženou mobilitou, vrátane možnosti použitia výťahov alebo rámp namiesto alebo vedľa schodísk,
  • vzhľadom na vyššiu frekvenciu používania verejných schodísk je potrebné zvoliť odolné materiály schopné vydržať väčšie zaťaženie a opotrebenie. 

Spájame oba svety: estetiku aj funkčnosť 

Hoci dizajn schodísk v súkromných a verejných budovách vyžaduje rozdielny prístup, v oboch prípadoch je možné nájsť rovnováhu medzi estetikou a funkčnosťou. Sme vaším partnerom v každom kroku. Navrhujeme a vyrábame schodiskové zábradlia, aj dizajnové schodiská na mieru, ktoré sú nielen bezpečné a funkčné, ale aj vizuálne príťažlivé a v súlade s celkovým dizajnom prostredia. Zabezpečujeme už viac ako 25 rokov všetko potrebné až po montáž. 

Výber správneho prístupu a materiálov môže výrazne ovplyvniť celkový dojem a funkčnosť schodiska. Dôležité je vždy zohľadniť špecifické potreby a požiadavky daného prostredia pri návrhu, aby schodisko slúžilo svojmu účelu a zároveň dopĺňalo estetickú kvalitu priestoru. Preto, či plánujete rekonštrukciu vášho domova alebo chcete zvýšiť bezpečnosť na schodoch, aj správna výška madla je kľúčom k vašej spokojnosti.


Na mieru pre vás


Oslovilo vás sklenené zábradlie na schody, ktoré opticky zväčšuje a otvára priestor schodiska? Navrhneme, vyrobíme a namontujeme schodiskové zábradlie na mieru pre vás osobne.

Zdroj:
(1) STN 74 3305

Related Articles