How to arrange interior of museum: Highlight the history through glass cases

14. 02. 2023

Sklenené vitríny do múzea chránia a prezentujú poklady našej histórie. Povzbudzujú návštevníkov, aby sa k rekvizitám dostali čo najbližšie, mohli interagovať s vystavenými predmetmi. Cieľom každej výstavy je, aby nadchla a inšpirovala návštevníkov. Aj neskôr narodení majú možnosť spoznať kľúčové okamihy a pripomenúť dôležité udalosti.


Počas realizácie a montáže sklenených vitrín vo vojenskom múzeu v Piešťanoch nás oslovili zástupcovia organizácie správy múzeí, ktorí pripravovali expozíciu novej výstavy pri príležitosti 100 rokov profesionálneho divadla na Slovensku. Tak začala naša misia od grafického návrhu vertikálnych vitrín s modulovateľnosťou políc aj horizontálnych sklenených vitrín s vysokou vzduchotesnosťou, po ich umiestnenie na Bratislavskom hrade.Múzeá sú komplexné organizácie, kde organizátori výstav, kurátori, architekti, dizajnéri musia spolupracovať, aby umelecké diela v galériách a výstavách boli správne odprezentované pre verejnosť. Nástrojom tohto procesu je použitie vhodných vitrín, ktoré v prvom rade umenie chrániť a esteticky ho zvýrazniť. Rozumieme výzvam zachovania najcitlivejších artefaktov a preto vyrábame celosklenené vitríny, ktoré predmety vystavujú v najlepšom svetle s citom pre dizajn, ich historickú a umeleckú hodnotu.


Klimatizované sklenené vitríny - mobiliár dočasnej výstavy

Na základe kurátorských požiadaviek, pripraveného inventára a sme navrhli modulovateľné sklenené vitríny 2 typov. Skriňové vitríny s výškou 2,4 metra a stolové vitríny rôznych rozmerov.

Základom bezpečnosti exponátov bolo extra číre alebo číre sklo, v závislosti od využitia vitríny. Navrhli sme ako vhodnú alternatívu aj antireflexné extra číre sklo.


Vzduchotesné stolové vitríny

Stolové vitríny boli sklá lepené v pravom uhle UV lampou. Sú kombináciou sklenárskej, stolárskej a zámočníckej práce. Kovové podnože, ktoré sme vyrobili v našej zámočníckej dielni, boli prekryté bukasovou doskou vo farbe konštrukcie. Navrchu sa nachádza presklená vitrína, ktorá je vsadená do vopred pripravenej drážky v konštrukcii.

Pre vystavenie historických kníh sme použili extra číre sklo. Vitríny sme doplnili o zariadenie, ktoré upravuje tlak a vlhkosť vzduchu, aby sme predišli znehodnocovaniu cenných historických artefaktov. Celú konštrukciu sme prispôsobili tak, aby bola podložka odsadená od skiel a aby sme získali priestor pre vývody na odsávanie vzduchu.
Skriňové vitríny s nastaviteľnými policami

Skriňové vitríny boli komplikovanejšie. Tu sme pracovali aj s požiadavkou na UV stabilné osvetlenie a variabilitu políc. V niektorých vertikálnych vitrínach sú umiestnené figuríny s dobovým oblečením, v iných sochy.

Nerezový lankový systém zabezpečil najlepšiu variabilitu políc. Vysoké vitríny tak získali možnosť nastavenia výšky a odsadenia políc medzi sebou, podľa potreby. Lanko je kotvené vo vrchnej aj spodnej časti vitríny, kde sa nachádzajú stolárske prvky.

Osvetlenie vitrín malo spĺňať požiadavku predchádzania znehodnotenia predmetov. Teplota farby bola navolená tak, aby exponát vynikol.Umelecké diela a historické artefakty

Rôzne typy umeleckých diel si vyžadujú rôzne spôsoby prezentácie. Obrazy potrebujú rámy; sochy a iné voľne stojace predmety môžu vyžadovať podstavce alebo vertikálne vitríny; zatiaľ čo knihy, noviny alebo iné podobné objekty sa často vystavujú vo vzduchotesných vitrínach. Ak ide o artefakty historickej hodnoty, ktoré treba chrániť pred znehodnotením, potom je potrebné k vitrínam zabezpečiť zariadenie, ktoré upravuje tlak, teplotu a vlhkosť vzduchu.Vystavované predmety, ktoré sú súčasťou výstavu Divadelné storočie - stopy a postoje, sú veľmi vzácne. Vďaka vitrínam sú artefakty chránené pred dotykom, priamym kontaktom s návštevníkmi múzea, aj vplyvom prostredia. Knihy boli prinesené priamo kurátorom, ktorý vydal povolenie o ich uložení do sklenených vitrín a dozeral na bezpečnosť týchto historických artefaktov počas ich uloženia pred otvorením výstavy.


U mnohých umeleckých diel je usporiadanie vitrín dôležitou otázkou. Obmedzenia priestorových alebo kurátorských zámerov často pomôžu vyriešiť tieto problémy a určiť, ktorý prípad je pre zobrazenie každého umeleckého diela najlepší.

Samotný vystavený objekt je preto primárnym hľadiskom pri výbere vhodnej vitríny, aký typ vitríny by sa mal použiť alebo či sú vôbec potrebné. Celosklenené systémy na mieru sme prispôsobili veľkostiam vystavených predmetov a požiadavkám kurátorov. Náš modulovateľný systém umožňuje spájanie vitrín medzi sebou. Vytvorili sme vhodnú podstavu, aby medzi vitrínami nevznikali nežiaduce medzery.Preventívna ochrana vystavených predmetov

Zohľadnenie predmetu sa neobmedzuje iba na jeho zobrazenie - praktické aspekty, ako je fyzická a chemická ochrana, sú základom rozhodovacieho procesu. Tieto obavy môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi, ako je napríklad vek objektu, materiály, z ktorých je vyrobený, podmienky priestoru galérie alebo budovy múzea a počet návštevníkov, u ktorých sa očakáva, že sa dostanú do tesnej blízkosti.

Niektoré sochy alebo iné voľne stojace predmety nemusia vôbec potrebovať vitrínu. Pre ostatných je však nevyhnutná vzduchotesná ochrana, ktorá zaisťuje, že sa objekt v priebehu času neznehodnocuje alebo nepoškodzuje. Pre chúlostivé objekty, ako sú cenné listiny a historické knihy, musia dizajnéri zvoliť možnosti zobrazenia, ktoré môžu poskytnúť potrebné podmienky prostredia. Vitríny do múzea musia súčasne plniť dve odlišné funkcie: chrániť a uchovávať predmety, ktoré obsahujú, a umožniť návštevníkom ich užívanie.Dizajn presklených vitrín

Samotný návrh vitríny je, samozrejme, nesmierne dôležitý. Dobre navrhnutá sklenená vitrína by mala umelecké dielo vhodne poukázať, ale nesmie od neho odvádzať pozornosť. Geometricky jednoduché celosklenené vitríny s čistými líniami z číreho skla alebo extra číreho skla vhodne dotvárajú celkový dizajn galérie alebo výstavy.Výstava na Bratislavskom hrade

Od 12. mája 2020 sa na Bratislavskom hrade konala výstava Divadelné storočie - stopy a postoje. Výstava bola k dispozícií do 30. júna 2021. Konala sa pri príležitosti celoslovenského projektu Rok slovenského divadla 2020. Návštevníci si mohli pozrieť reprezentatívnu výstavu s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje v organizácii Divadelného ústavu a Slovenského národného múzea – Historického múzea.

Výstava detailne mapovala sto rokov profesionálneho divadla na Slovensku a prepájala ho so súvislosťami, ktoré predchádzali jeho vzniku. Odhaľovala jeho hlavné smery, udalosti a osobnosti od začiatkov, až po súčasnosť a zvýraznila tie kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré najviac vplývali na rozvoj divadla na Slovensku.

 

Sklenená vitrína predstavuje elegantné ochranné puzdro, ktoré dokonale predstaví kolekciu cenných artefaktov historickej hodnoty.

Vyrábame sklenené vitríny na mieru. K vitrínam poskujeme komplexné služby spojené s výrobou doplnkových konštrukcii a s ich montážou. Navštívte Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, vyššie spomínané vojenské múzeum v Piešťanoch alebo Bratislavský hrad a môžete sa presvedčiť osobne. V prevedení ako závesné vitríny, či presklené vitríny na stenu, naše vitríny uchovávajú cenné trofeje súkromných zberateľov. V obchodných centrách tvoria sklenené vitríny súčasť predajne spolu s obchodnými priečeliami.

Related Articles