Inspirations and challenges: How to modern interior design through the eyes of Marek Ceglédy

31. 07. 2023

Objavte s nami zákulisie tvorby dokonalých interiérov s ohľadom na osobnosť majiteľa, kreatívnu inšpiráciu a riziká pri zariaďovaní priestoru. O zariaďovaní moderných interiérov sme sa rozprávali s Mgr.art. Marekom Ceglédym, kreatívnym riaditeľom dizajnového štúdia Mimesis, ktorý nedávno, aj so svojim tímom, získal ocenenie Interiér roku.


Je pre vás väčšou výzvou zariaďovať holobyt alebo radšej vstupujete do zabývaného prostredia, ktorému treba dať nový šat, resp. novú podobu? 

Z pohľadu rozsahu práce je holobyt už pripravený priestor pre návrh a realizáciu interiéru. Na jednej strane preberáme priestor v istej fáze dokončenosti, na strane druhej musíme akceptovať jeho dispozičné riešenie spolu s jestvujúcim stavom rozvodných sietí. Celková rekonštrukcia nám dáva väčšiu odvahu na stavebné úpravy priestoru bez prehnaného rešpektu, a samozrejme aj samotná premena je potom markantnejšia.Čo vás pri tvorbe inšpiruje alebo kde zvyknete hľadať námety? 

Ako pri každej kreatívnej činnosti, inšpirácia prichádza z rôznych zdrojov. Často je to samotný priestor, jeho vnútorná architektúra, alebo širší kontext okolia a jeho Genia loci, inokedy je inšpiratívna osobnosť majiteľa, jeho predstavy a požiadavky. My sa musíme len správne rozhodnúť, ktorý zo spomenutých zdrojov je pre daný prípad relevantnejší.Čo je pre vás dôležité pri návrhu interiéru? Je pre vás dôležité poznať aj osobnosť majiteľa? 

Pri úvahách, ako bude priestor užívaný, je potrebné zodpovedať veľa otázok. Úlohou našej počiatočnej komunikácie s majiteľom je správne sa pýtať, nie len na jeho potreby vybavenia a funkcie priestorov, ale potrebujeme vedieť odpovede, ktoré v typológii a ergonómii nenájdeme. 

Sú to subjektívne preferencie pochádzajúce z empirickej skúsenosti každého človeka, napríklad ako na neho vplývajú isté farby, materiály, tvary, ich mierka... Navrhovanie a realizácia interiéru je proces, ktorý nezriedka trvá aj rok, počas tejto doby sme s klientom v intenzívnom kontakte a prirodzene sa navzájom bližšie spoznáme.


Každé dizajnové štúdio sa prezentuje svojím vlastným spôsobom. Máte vlastný "rukopis", ktorý je vám vlastný a je možné ho nájsť v každom vašom diele? Ako by ste ho opísali? 

Spoločný menovateľ našej práce je rôznorodosť v prístupoch a myslení. V našom tíme pracujú dizajnéri, z ktorých má každý svoj charakteristický a osobitý prejav. Nesnažíme sa vytvárať predstavu jednej vedúcej osobnosti, ktorá by dbala na dodržiavanie akýchkoľvek štandardov zjednocujúceho štýlu. Naopak, rôznorodosť je osviežujúca, a jediné čo nás spája sú naše hodnoty.Aký je váš recept na dokonalý interiér? 

Slovo dokonalý by som nahradil slovom funkčný. A ten je bez rozdielu, či sa jedná o rezidenčný alebo administratívny interiér, rovnaký. Je to vytvorenie priestoru, v ktorom od začiatku funguje prevádzka a všetky jej procesy bezproblémovo, až intuitívne a pre ich užívateľov sa stáva prirodzeným prostredím.Sú isté riziká pri zariaďovaní priestoru, ktoré musíte brať do úvahy, ktoré vychádzajú z vašich skúseností? 

Jedným z mnohých, no najčastejšie opomínaným rizikovým faktorom je čas. Čas potrebný nie len na návrh, proces jeho pripomienkovania a finalizáciu, ale aj na samotnú realizáciu interiéru. 

Len v poslednej dobe sa u nás začala šíriť osveta, ku ktorej prispievame aj my, že interiér je taký istý náročný proces ako samotná stavba. Preto si vyžaduje rovnakú časovú dotáciu. 

Často sa nám stáva, že naši potenciálni klienti k nám prídu s požiadavkou návrhu interiéru, ale chcú predbehnúť potrebné postupy, len preto, že o týždeň už potrebujú pre elektrikára výkres rozvodov. 


V čom vnímate najväčšie výhody interiéru na mieru? 

Samotné pomenovanie definuje jeho nespornú výhodu, a to, že je na mieru - dokonale prispôsobený požiadavkám užívateľa a jeho priestorovým možnostiam. Aj my si radi listujeme vo vzorových realizáciách svetových architektonických ateliérov, obdivujeme rozľahlé priestory s minimálnym vybavením, kde môžu vyznieť exkluzívne materiály a solitérny nábytok.

Ale povedzme si pravdu, naši klienti zväčša nemajú obývaciu izbu s rozlohou 300 m2, sme radi, keď je to aspoň 30 m2 a často musí plniť aj funkciu jedálne a malej pracovne. 


Aká dôležitá je podľa vás súhra architekta, dizajnéra a realizátorov /dodávateľov/ čiastkových prvkov? 

Pre najefektívnejší výsledok je nutná synchronizácia postupov už na samotnom projekte. Interiéry sú vždy personalizované podľa požiadaviek klienta. Tie sa niekedy môžu zdať splnené už pri schematickom zakreslení skladby vybavenia od architekta, no pri hlbšej analýze ich umiestnenia a priestorových nárokov je potrebná úprava dispozície priestoru.

Ako všetci dobre vieme, výsledok pre investora musí byť stopercentný a na to aby to tak dopadlo je nutná kooperácia dizajnéra s realizátorom. Často sa nejedná o typizované riešenie. Vtedy vieme, že ho dokážeme zrealizovať len s partnerom, ktorý je ochotný hľadať riešenia a vie ich dokonale zrealizovať.Nedávno ste získali ocenenie v súťaži Interiér roku. Plánujete niečo veľké aj v najbližšej dobe? 

Toto ocenenie pre nás znamenalo prílev novej energie smerom do vnútra štúdia, bolo to pre nás potvrdenie toho, že veci robíme správne a snažíme sa v tejto ceste pokračovať. Kvalita súčasných interiérov rýchlo napreduje, tento posun je viditeľný v každom ročníku spomínanej súťaže. 

Dôvod, prečo sa spomínanej súťaže zúčastňujeme je snaha konfrontovať sa s našou prácou nie len na regionálnej úrovni, ale aspoň v priestore československej scény. Bolo by odvážne trúfať si túto cenu obhájiť aj na budúci rok, na čo si ale radi počkáme je investor so zaujímavým projektom a otvorenou mysľou, s ktorým by sme sa mohli pustiť do niečoho odvážneho.

Related Articles