Staircase in the entrance hall for the Stein2 project

17. 12. 2021
Pre projekt Stein2 sme realizovali schodisko vo vstupnej hale. Máme radosť, že sme k takémuto veľkému projektu mohli prispieť svojou troškou a to nielen ako pasívny vykonávateľ, ale opäť ako navrhovateľ technologicky lepšieho a cenovo výhodnejšieho riešenia. Je našim poslaním hľadať pre našich klientov lepšie riešenia.


Začiatok príprav: 03/2018
Termín montáže: 04/2018
Produkt: schodisko s betónovými schodnicami a skleneným zábradlím s vrchným madlom
Použité sklo: na zábradlie ESG/VSG 8.8/1,2 mm ; na galérií ESG/VSG 10.10/2 mm
Uchytenie: Oceľová konštrukcia schodiska je pevne kotvená k stropnej doske na poschodí. Časť hmotnosti konštrukcie je zároveň zavesená na oceľových lanách kotvených do stropu. Sklo je ku konštrukcií ukotvené pomocou profilov, ktoré sú súčasťou nosnej konštrukcie.


Najvyšší štandard a pohodlie

Renováciou bývalého areálu Stein v Bratislave vzniknú kancelárie priamo v Starom Meste, na križovatke Legionárskej a Krížnej ulice. Spolu s bytmi prinesú do opusteného priestoru starého pivovaru život. Nový dvor by mal byť plný zelene, obchodov, kaviarní, reštaurácií a ponúkať všetko potrebné k správnemu pracovnému prostrediu.


Vizuálizácia exteriéru projektu Stein2
Vizuálizácia exteriéru projektu Stein2


Rozsah zákazky

Predmetom našej zákazky bolo presklené schodisko vo vstupnej hale. Pripravili sme všetky kovové prvky -  schodnicu, schody, tiahla, platne a kotvenie. Celková hmotnosť ocele presahovala dva a pol tony. Pre povrchovú úpravu sme zvolili kartáčovanie, ktoré je podobné brúsenej nerezi. Ako ochranu pred vonkajšími vplyvmi a pred koróziou sme aplikovali uzatvárajúci matný lak.


Vizualizácia interiéru vstupnej haly v projekte Stein2Vizualizácia interiéru vstupnej haly v projekte Stein2


Lepšie a cenovo výhodnejšie 

Pôvodný návrh počítal v reze schodiska s 8 mm U profilom s navarenými profilmi o hrúbke 5 mm a s uchytením zábradlia z vnútornej strany. Toto riešenie však obsahovalo veľa skrytých miest, ktoré bolo treba zvárať. Hrozilo prehrievanie materiálu, čo mohlo potenciálne spôsobiť pokrivenie plechov a profilov. Zamýšľaná kartáčová úprava oceli by v takomto prípade bola takmer nemožná. Pôvodný návrh tak mohol priniesť konštrukčné aj estetické problémy pri výrobe aj montáži.


Porovnanie návrhov nosnej konštrukcie schodiska a kotvenia skleneného zábradlia a schodníc | DOMO GLASS
Porovnanie návrhov nosnej konštrukcie schodiska a kotvenia skleneného zábradlia a schodníc


Navrhli sme preto vlastné riešenie - cenovo aj technologicky lepšie, s ktorým architekti po vzájomnej konzultácii súhlasili. Podľa spätnej väzby vieme, že investor aj architekt sú s našou prácou spokojní. Vo finále to teda vyzerá tak, že 8 mm U profil zostal. Schody sme navárali priamo, profil je z vonkajšej strany zatvorený, pričom sklo zábradlia sme umiestnili z vonkajšej strany.

Ako to celé prebiehalo?

Po odsúhlasení zmeny technologického riešenia sme ešte doriešili farbu konštrukcie a betónov. Vyrobili sme niekoľko vzoriek navrhovaného profilu a spôsob kotvenia skla pre zábradlie schodiska. To, čo sme zamýšľali sme následne komunikovali so statikom.


Priečny rez nosnej konštrukcie schodiska s detailom kotvenia skla pri nami navrhovanom riešení | DOMO GLASS
Priečny rez nosnej konštrukcie schodiska s detailom kotvenia skla pri nami navrhovanom riešení 


Keď sme si dohodli materiály a farebné prevedenie súčastí, vytvorili sme 3D model schodiska v programe CAD. Samotné kreslenie bolo pomerne náročné a zabralo približne týždeň. Prioritou bola absolútna presnosť pri výrobe, s odchýlkou maximálne do 3 mm. Výškové rozdiely s odchýlkou najviac 2 mm a polohové rozdiely 3 mm. V inom prípade by do seba ostatné súčasti nezapadli.


3D model schodiska s detailom kotvenia k stropnej doske | DOMO GLASS
3D model schodiska s detailom kotvenia k stropnej doske


Následná výroba oceľovej konštrukcie nám zabrala asi dva týždne. Montáž priamo na mieste začala zavesením tiahiel do stropu a následne zavesením jednotlivých častí schodiska priamo na tiahla. Tie držia približne polovicu hmotnosti celej konštrukcie. Začali sme s prípravou povrchových úprav, po ktorých nasledovali ťahové skúšky kotvenia tiahiel a montáž skiel. Keď sme mali toto hotové pustili sme sa do montáže betónov.


Montáž konštrukcie schodiska, konkrétne schodníc konštrukcie priamo na mieste | DOMO GLASS
Montáž konštrukcie schodiska, konkrétne schodníc konštrukcie priamo na mieste


Po dokončení hrubých prác prišlo na rad dokončovanie zameriavania skiel na galérii. Montáž podest sme rozdelili kvôli ich veľkosti na dve fázy. No a na záver prišla konečná úprava, dohladenie. Realizácia bola robená doslova v rukavičkách a s výnimočnou presnosťou. Len pre zaujímavosť uvedieme, že bežná kuchynská linka má väčšiu krivosť ako celá táto 2,5 tonová konštrukcia schodiska.


Schodisko s celoskleneným zábradlím tesne pred dokončením montážnych prác | DOMO GLASS
Schodisko s celoskleneným zábradlím tesne pred dokončením montážnych prác


Related Articles