kotvenie zábradlia

Posts with label

Správny výber kotvenia zábradlia je dôležitý pre zabezpečenie jeho spoľahlivej a stabilnej inštalácie. Preto je dôležité vybrať kotviace prvky, ktoré sú vhodné pre daný typ zábradlia a materiálu, do ktorého sa zábradlie kotví.

Možností kotvenia sklenených zábradlí je niekoľko. Uchytenie zábradlia je aj o dizajne, no dôležitejšie hľadisko je, aby ste sa aj o sklenené zábradlie mohli oprieť. Najmä, keď ide o zábradlie na terase alebo na schodoch.